Έγγραφα & Δικαιολογητικά

Αιτήσεις προς το Σύλλογο
Δηλώσεις προς το Σύλλογο
Δικαιολογητικά

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προσφορές για τα μέλη του ΙΣΘ

Μέσα Ατομικής Προστασίας

Προσφορές για τα μέλη του Ι.Σ.Θ

Λογισμικά Διαχείρισης Ιατρείου

Προσφορές για τα μέλη του Ι.Σ.Θ

Δράσεις του ΙΣΘ

Εκστρατεία Ζωής

Περισσότερα εδώ

Εμβολιάζω

Περισσότερα εδώ