Αιτήσεις προς το Σύλλογο


Οι γιατροί που επιθυμούν πιστοποιητικό good standing από την Δ/νση Υγείας Θεσσαλονίκης κατεβάζουν την 1η αίτηση και οι γιατροί που θα το παραλάβουν από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο τη 2η:


Επίσης είναι απαραίτητο να προσκομιστεί και η διακοπή λειτουργίας από την εφορία.