Αιτήσεις προς το Σύλλογο


Το πιστοποιητικό good standing εκδίδεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Απαραίτητο δικαιολογητικό που πρέπει να προσκομιστεί στον Π.Ι.Σ είναι το πιστοποιητικό μέλους από τον οικείο ιατρικό σύλλογο:

Η χορήγηση πιστοποιητικού για χρήση στο εξωτερικό δεν συνεπάγεται την διαγραφή του ιατρού από τον σύλλογο


Επίσης είναι απαραίτητο να προσκομιστεί και η διακοπή λειτουργίας από την εφορία.