Πειθαρχικό Συμβούλιο

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (21 και 22 Οκτωβρίου 2018), από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης το νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:

ΙδιότηταΟνοματεπώνυμο
ΠΡΟΕΔΡΟΣΤσάμης Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΑηδονόπουλος Χαράλαμπος
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗΑγγουριδάκης Νικόλαος Εμμανουήλ
Κιζιρίδου Αναστασία
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Παπαζήσης Γεώργιος
Παραμυθιώτης Δανιήλ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗΕυθυμιάδου Ρούλα
Καλύβας Ευστάθιος
Κουτελιδάκης Ιωάννης
Μπάκας Ανδρέας
Φαρμάκης Δημήτριος
Χατζηδάκης Κωνσταντίνος