Άδεια Λειτουργίας ιατρείου

Άδειες Λειτουργίας Ιατρείων

‘Αδειες Λειτουργίας Διαγνωστικών Εργαστηρίων και Φυσικής Ιατρικής

Η έκδοση άδειας λειτουργίας γίνεται μόνο με ραντεβού στο 2310273755 (εσωτερικό 2)

Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών, ο φάκελος πρέπει να προσκομιστεί πλήρης χωρίς ελλείψεις.

Για την έκδοση άδειας λειτουργίας σε ιατρικές εταιρείες πρέπει αρχικά να σταλεί το καταστατικό τους προς έγκριση προτού προηγηθεί η κατάθεση του φακέλου.

Σύσταση προς τους ιατρούς που σκοπεύουν να πάρουν άδεια λειτουργίας ιατρείου: Πριν την υπογραφή συμβολαίου ή αγορά ακινήτου για άδεια ιατρείου και πριν από τη διαμόρφωση των χώρων του, συμβουλευτείτε μηχανικό ο οποίος θα πιστοποιεί ότι το ακίνητο πληροί τα κριτήρια (βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης, χωροθέτησης κλπ).

Παρακαλούνται οι γιατροί να έχουν σαφή σήμανση στην πολυκατοικία με το όνομά τους ή το όνομα της εταιρείας την ημέρα πραγματοποίησης της αυτοψίας από την επιτροπή ελέγχου των ιατρείων/πολυιατρείων ΠΦΥ.

ΑΝΙΣΟΣΤΑΘΜΙΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Σύμφωνα με το ΠΔ 81/2000  , τις αποφάσεις Υ3Β/Γ.Π.οικ55762(ΦΕΚ Β1802/2-7-2014, Γ.Π./οικ.  72218, (ΦΕΚ Β2302/27-08-2014) και ΦΕΚ Β 2308/27-08-2014)  και ειδικά στο άρθρο 3 αυτού αναφέρεται ότι πρέπει να αποφεύγονται κατώφλια ή βυθίσματα ύψους μεγαλύτερου των 2 εκ. και να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα .Γενικά ισχύουν οι οδηγίες του «σχεδιάζοντας για όλους » και οι διατάξεις των  Ν4067/12 (ΝΟΚ), 4178/17 και των ενημερώσεων αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΙΣΘ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ – 21/10/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ – 23/10/2013

Επίσης είναι απαραίτητο να προσκομιστεί και η διακοπή λειτουργίας από την εφορία.