Άδεια Λειτουργίας ιατρείου

Άδειες Λειτουργίας Ιατρείων

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου ή ιατρείου που λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου.

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία πολυϊατρείου και πολυϊατρείου που λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου.

Προεδρικό διάταγμα 84/2001

ΦΕΚ Β’ 2302/27-08-2014 – Τροποποίηση Π.Δ 84/2001 – Νέες τεχνικές προδιαγραφές

ΦΕΚ Β’ 2308/27-08-2014 – Τεχνικές προδιαγραφές για τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

ΦΕΚ Β’ 713 /2012 – Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων.

ΦΕΚ Β’ 1802/2014 – Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των διαγνωστικών εργαστηρίων και των εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

Ν4771-2021-σχετικά-με-κοινά-ιατρεία-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ αρ. 38

ΦΕΚ 2030/Β/19-5-2021 σχετικά με κοινά ιατρεία

‘Αδειες Λειτουργίας Διαγνωστικών Εργαστηρίων και Φυσικής Ιατρικής

Η έκδοση άδειας λειτουργίας γίνεται μόνο με ραντεβού στο 2310273755 (εσωτερικό 2)

Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών, ο φάκελος πρέπει να προσκομιστεί πλήρης χωρίς ελλείψεις.

Σύσταση προς τους ιατρούς που σκοπεύουν να πάρουν άδεια λειτουργίας ιατρείου: Πριν την υπογραφή συμβολαίου ή αγορά ακινήτου για άδεια ιατρείου και πριν από τη διαμόρφωση των χώρων του, συμβουλευτείτε μηχανικό ο οποίος θα πιστοποιεί ότι το ακίνητο πληροί τα κριτήρια (βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης, χωροθέτησης κλπ).

Παρακαλούνται οι γιατροί να έχουν σαφή σήμανση στην πολυκατοικία με το όνομά τους ή το όνομα της εταιρείας την ημέρα πραγματοποίησης της αυτοψίας από την επιτροπή ελέγχου των ιατρείων/πολυιατρείων ΠΦΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΙΣΘ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ – 21/10/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ – 23/10/2013

Επίσης είναι απαραίτητο να προσκομιστεί και η διακοπή λειτουργίας από την εφορία.