ΙΣΘ και GDPR

Υποβολή Ερωτήσεων στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΙΣΘ

Η φόρμα είναι αποκλειστικά για ερωτήματα από ιατρούς μέλη του ΙΣΘ

Η φόρμα αφορά αποκλειστικά θέματα σχετικά με τον κανονισμό GDPR και τα προσωπικά δεδομένα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΘ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με έδρα την Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλους 4, τηλ. 2310-262300, ) (εφεξής ο «Σύλλογος»).

2. Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται και επεξεργαζόνται από τον Σύλλογο είναι τα στοιχεία ταυτοποίησής σας και επικοινωνίας µαζί σας (ονοματεπώνυμό και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά σας δεδομένα συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας προς τον Σύλλογο.

3. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εξυπηρέτηση των εννόµων συµφερόντων που επιδιώκει ο Σύλλογος, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1στ’ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και συγκεκριμένα η επικοινωνία του Συλλόγου με εσάς, τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, που επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα επιθυμείτε.

4. Ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας οι συνεργάτες του Συλλόγου στους οποίους έχει ανατεθεί η τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων του Συλλόγου.

5. Ο Σύλλογος δεν θα διαβιβάσει τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.

6. Ο Σύλλογος θα τηρήσει τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, µετά το πέρας του οποίου θα τα διαγράψει.

7. Οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε έχετε δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης (προβολής αντιρρήσεων), περιορισμού της επεξεργασίας, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Έχετε επίσης δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων.

8. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός σας, ή την υποβολή παραπόνου, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) του Συλλόγου στο τηλέφωνο: 2310-262300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: .