Εξελεκτική Επιτροπή

Έπειτα από τις εκλογές της 16-17/10/2022 και μετά την υπ’ αριθμόν πρωτ 240246 (9/11/2022) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης περί επικύρωσης του πρακτικού αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 308 του ν. 4512/2018, προέκυψε η παρακάτω σύνθεση της εξελεγκτικής επιτροπής:

ΚΛΩΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ