Ελληνικές ιατρικές εταιρείες

Σελίδες Ιατρικών Εταιρειών στο Internet

Αιματολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού
Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομίας
Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία
Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία
Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος
Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (ΕΕΠΙ & ΜΑ)
Παιδιατρική Εταιρία Βορείου Ελλάδος
Ενωση Πλαστικών Χειρούργων Βορ. Ελλάδος
Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων
Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος
Σύνδεσμος Ιατρών-Οδοντιάτρων Γυναικών Ελλάδος

Ιατρικές Εταιρείες

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κτίριο Λάμδα
Ίωάννη Κρανιδιώτη 2, 57001, Πυλαία – Θεσσαλονίκη
Τηλ. – Fax: 2310218847 www.kebe.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ερμού 51 , 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ. – Fax: 2310229133,
e-mail: , website: www.nuclmed.gr