Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Helpdesk Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για GDPR

προσφορές για τα μέλη του Ι.Σ.Θ.

Πρόσκληση Εκδηλωσης Ενδιαφέροντος για υλοποίηση του έργου «Αναλογιστική υποστήριξη για ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του ΙΣΘ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Ν.Π.Δ.Δ. ενδιαφέρεται για την υλοποίηση του έργου «Αναλογιστική υποστήριξη για την ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης».

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Εταιρίες και ισχύει μέχρι την 31.10.2014.

Η υποψήφια Εταιρία θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

  •          Αναλογιστική εμπειρία σε έργα ίδρυσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

  •          Εμπειρία σε έργα αναλογιστικής υποστήριξης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

  •          Επιστημονικό προσωπικό που κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (MsD) και διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD).

  •          Επιστημονικό προσωπικό που είναι μέλος της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος ή άλλης αναγνωρισμένης διεθνούς ένωσης αναλογιστών.

Τα στάδια του έργου είναι τα παρακάτω:

Στάδιο 1: Αναλογιστική Αποτίμηση των υποχρεώσεων του Ταμείου.

  •  Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης περιγράφει αναλυτικά στην Εταιρία τις σχεδιαζόμενες παροχές του υπό ίδρυση Ταμείου.

  •  Η Εταιρία, στην συνέχεια, υποβάλλει στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης αναλογιστική μελέτη με σκοπό τον καθορισμό των εισφορών που απαιτούνται για την βιωσιμότητα του Ταμείου, η οποία βιωσιμότητα κρίνεται αποκλειστικά από τη δυνατότητα του Ταμείου να υλοποιεί τις παροχές που υπόσχεται στα μέλη του.

  •  Σε περίπτωση κατά την οποία, τα αποτελέσματα της μελέτης κριθούν από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης μη υλοποιήσιμα, η Εταιρία δύναται να προτείνει επανασχεδιασμό των παροχών, τις οποίες θα αποτιμήσει σε νέα μελέτη.

Στάδιο 2: Σχεδιασμός διαδικασίας υλοποίησης.

  •  Η Εταιρία θα καταθέσει συμβουλευτικά την εμπειρία της στο σχεδιασμό του καταστατικού, στη νομική υποστήριξη του Ταμείου, καθώς και στην σχεδιαζόμενη επενδυτική πολιτική αυτού.

Στο παρόν στάδιο η συμβολή των Αναλογιστών της Εταιρίας θα είναι μόνο επικουρική, με βάση την εμπειρία τους σε αντίστοιχα έργα.

Στάδιο 3: Υποστήριξη αναλογιστικών διαδικασιών για την ίδρυση του Ταμείου απέναντι σε τρίτους

  •  Η Εταιρία θα παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από τις εποπτικές αρχές και από οποιονδήποτε άλλο φορέα, για τις αναλογιστικές διαδικασίες του υπό ίδρυση Ταμείου.

  •  Η Εταιρία θα υποστηρίξει με τη φυσική παρουσία στελεχών της, όπου κριθεί απαραίτητο, τις αναλογιστικές διαδικασίες του υπό ίδρυση Ταμείου, απέναντι στις εποπτικές αρχές και σε οποιονδήποτε άλλο φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τoν νομικό σύμβουλο του ΙΣΘ κ.Διογενη Ζαχαριάδη, τηλ. 2310 227110 & 6944534590, για οποιαδήποτε πληροφορία.

 

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Dr. Εξαδάκτυλος Αθανάσιος Νίτσας ΝικόλαοςΚανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
30/09/2020 : Ενημερωτική online εκδήλωση για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα
url: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pfuGqrDojG9Gva2Ryo3vqDgVQ4VF3fxh0
*
02/10/2020 : Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Innovation in Oncology»

2 – 4 Οκτωβρίου 2020
Ξενοδοχείο Mediterranean Palace Θεσσαλονίκη

http://gk.gr/portfolio/innovation-in-oncology-ii/


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions