Φόρτωση Εκδηλώσεις

50ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (ΕΠΙΣ)

25 Απριλίου 2024 - 27 Απριλίου 2024

Λεπτομέρειες

Αρχή:
25 Απριλίου 2024
Τέλος:
27 Απριλίου 2024
Ιστότοπος:
https://www.mednet.gr/sites/default/files/EPIS-50_Prok-Program.pdf

Προσθήκη σε ημερολόγιο