Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΕΚΛΟΓΕΣ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ΔΣ του ΙΣΘ αποφάσισε τη διενέργεια εκλογών στις 11 και 12 Μαΐου 2014 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσώπων στον ΠΙΣ, πειθαρχικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής. 

Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τις προηγούμενες εκλογές και κρίναμε ότι:
  •        εν όψει των μεγάλων προβλημάτων και των κυοφορούμενων εξελίξεων τόσο στις συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, στο ΠΕΔΥ και στο ΕΣΥ,
  •        των εφαρμοζόμενων αυθαίρετων και επικίνδυνων πολιτικών που απειλούν με αφανισμό τα ιατρεία,
  •        των σκοτεινών σχεδιασμών για την ιατρική εκπαίδευση και
  •         της λεηλασίας του ΤΣΑΥ,
είναι αναγκαία η ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης και εκπροσώπησης των ιατρών της Θεσσαλονίκης - με εκλογές στην ώρα τους - όπως ακριβώς προβλέπεται.

Σεβόμενοι όλους εσάς, χωρίς να επιδιώξουμε συναλλαγή με τον υπουργό Υγείας ούτε διευκολύνσεις και μικροεξυπηρετήσεις για παράταση της θητείας μας, σας καλούμε να πάρετε μέρος στις εκλογές ενισχύοντας τη μελλοντική δράση του Ι.Σ.Θ.

Η συμμετοχή σας στις εκλογές είναι απαραίτητη ώστε η απάντηση μας στις προσβολές, στην απαξίωση και στις επιθέσεις να είναι ισχυρή και συλλογική. 

Η συμμετοχή σας είναι πιο αναγκαία,   ουσιώδης και σημαντική από κάθε άλλη φορά δεδομένου ότι ο σύλλογος έχει πλέον ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες και δραστηριότητες, έχει αρχίσει να υλοποιεί εξωστρεφείς στρατηγικές και να αναπτύσσει κοινωνικές και επιστημονικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα υλοποιηθούν μόνο μετά από τη δική σας έγκριση και αποδοχή.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Β.Δ. της 7-11-1957, Ν.Δ. 3895/58, Ν.Δ. 4111/60, Ν.727/77 και Ν. 1076/80, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 1425/84 και την από 31 Μαρτίου 2014 απόφαση του ΔΣ του ΙΣΘ, καλούμε όλα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε εκλογές στα γραφεία του Συλλόγου, Πλατ. Αριστοτέλους 4, για την εκλογή:
1.  Δεκαπέντε (15) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
2.  Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και ΕΞΙ (6) Τακτικών Μελών ως και Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και ΕΞΙ (6) Αναπληρωματικών Μελών.
3.  Τριών τακτικών Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και Τριών αναπληρωματικών.
4.  Είκοσι (20) Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
             Η ψηφοφορία σύμφωνα με τον Νόμο θα γίνει σε δύο συνεχείς ημέρες την Κυριακή 11 Μαΐου και Δευτέρα 12 Μαΐου 2014 και από τις 8 π.μ. μέχρι 8 μ.μ.

             Υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την 11 Απριλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2 μ.μ.  Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

          Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη του Συλλόγου τα οποία θα τακτοποιηθούν ταμειακά, για το Α΄ εξάμηνο 2014, μέχρι και την Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ( τα γραφεία του Ι.Σ.Θ. εργάζονται μόνο πρωινές ώρες από 8 π.μ. μέχρι 2 μ.μ. εκτός από Σάββατο και Κυριακή. 
Κατ εξαίρεση όμως την Τετάρτη 23-4-2014 και την Πέμπτη 24-4-2014 θα λειτουργήσουν τα γραφεία του Συλλόγου μέχρι της 6 μ.μ.).


             Σύμφωνα με το Νόμο 727/77, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για τα μέλη και η παράλειψη αυτού συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. 

             Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για τις εκλογές της 11ης και 12ης Μάιου 2014 οι αλλοδαποί ιατροί που είναι γραμμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, εκτός από αυτούς που απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια και από τους ομογενείς.
             Οι αλλοδαποί ιατροί που έχουν αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια για να συμπεριληφθούν στις καταστάσεις των μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου, πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης το αργότερο μέχρι την 25-4-2014 αντίγραφο της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία απέκτησαν την Ελληνική Ιθαγένεια.

             Ο κατάλογος των μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου στις 25-4-2014 ημέρα Παρασκευή. Όλα τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να λάβουν γνώση του καταλόγου, έχουν δε δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για διόρθωση τυχόν λάθους μέχρι την 2-5-2014 ημέρα Παρασκευή.
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Τσάμης Δημήτρης Νίτσας Νικόλαος

  

 


Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------

 


Συνέδρια
22/06/2018 : MODULES IN BRONCHOSCOPY 2018

JUNE 22-23, 2018 │ ATHENS│ AEGLI ZAPPIOU

The official website of the Seminar, www.bronchoscopyathens.gr


28/06/2018 : 11ο Θερινό Σχολείο Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

28-30 Ιουνίου 2018

Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα

πρόγραμμα

Συνεδριακή Α.Ε./Conferre S.A.: "The Art of Bringing People Together"
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου, θέση Μάρες, 455 00 Ιωάννινα
Τηλ. +30 26510 68610 | Fax. +30 26510 68611 | E-mail: info@conferre.gr

Website: www.conferre.gr

 


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions