Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Ανακοίνωση ΙΣΘ 10/4/2012

 

Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2012
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
            Κατόπιν γνωστοποίησης του με αριθ. πρωτ. 14537/2616 εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σας ενημερώνουμε ότι θεωρούμε παράλογη τη μη αποδοχή της ιατρικής επίσκεψης των €20 ανά εξεταζόμενο οδηγό, ο οποίος μάλιστα έχει ήδη προπληρώσει το συγκεκριμένο παράβολο.
 
            Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη επικοινωνία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα την άμεση απόσυρση του ανωτέρω εγγράφου, σας συστήνουμε να μην υποβάλλετε για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2012 τις εντολές πληρωμής για τους υποψηφίους οδηγούς και σας υπενθυμίζουμε ότι έχετε τη δυνατότητα υποβολής τους εντός πέντε ετών. Ο ΙΣΘ συστήνει τα παραπάνω προκειμένου να λυθεί το ζήτημα εντός του επόμενου τριμήνου μέσω και της παρέμβασης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
 
            Για όσους παρά ταύτα επιθυμούν να υποβάλλουν τις εντολές πληρωμής με το ποσό των €10 για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2012, η νομική υπηρεσία του ΙΣΘ προτείνει να επισυναφθεί δήλωση επιφύλαξης όσον αφορά τη διεκδίκηση του υπολοίπου ποσού των €10 ως κάτωθι:
«Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (ονοματεπώνυμο) υποβάλλω σήμερα (ημερομηνία) τις εντολές πληρωμής που αφορούν το τρίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2012 σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 14537/2616 εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και επιφυλάσσομαι για τη μελλοντική διεκδίκηση του υπολοίπου ποσού των €10.»
 
 
 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
 Dr Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος  Νικόλαος Π. Νίτσας


Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
28/02/2020 : Περιφερειακό Σεμινάριο Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης

28 Φεβρουαρίου έως και τις 2 Μαρτίου 2020
Βόλος, ξενοδοχείο Valis Hotel.


URL: www.medcongress.gr


05/03/2020 : Νεότερες Εξελίξεις στη Νευρολογία και στα Συναφή Πεδία

5-7 Μαρτίου 2020
ξενοδοχείο Nikopolis Θεσσαλονίκη

περισότερς πληροφορίες:
www.praxicon.gr/neurology2020


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions