Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Ενημέρωση από ΟΠΑΔ σχετικά με διορθώσεις λανθασμένων ηλεκτρονικών παραπεμπτικών εργαστηριακών εξετάσεων 5/12/2011
Θεσσαλονίκη 22 Νοεμβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: οικ 70565
 
Από:  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
           ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
 
Θέμα: Σχετικά με διορθώσεις λανθασμένων ηλεκτρονικών παραπεμπτικών εργαστηριακών εξετάσεων
 
Κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε σχετικά με λανθασμένα παραπεμπτικά σας γνωρίζουμε τα εξής:
 
1.         Σε περιπτώσεις που ένας θεράπων ιατρός ζητά αναλυτικά τους υπερήχους της άνω και κάτω κοιλίας, αλλά από λάθος του δεν επιλέγει την σωστή τιμολόγηση για κάθε επόμενο υπέρηχο μετά τον πρώτο (8,2..€ ο πρώτος και 6,31€ κάθε επόμενος), θα πρέπει να κάνετε τις παρακάτω κινήσεις:
            1α.       Να διορθώνετε χειρoγράφως τις μεγαλύτερες τιμές και το σύνολο κάθε εντολής ώστε να ζητάτε το σωστό ποσό από την υπηρεσία μας, καθότι κινδυνεύετε κατά τον έλεγχο της εκκαθάρισης του 10% να σας αφαιρεθούν τα επιπλέον ποσά.
            1β.       Να ενημερώνετε τον συμβεβλημένο θεράποντα για την σωστή αναγραφή επιλέγοντας τα σωστά πεδία του προγράμματος και να μην ταλαιπωρείται ο ασφαλισμένος λόγω της άγνοιας του προγράμματος (e-diagnosis) από τους θεράποντες.
 
2.         Στις περιπτώσεις που ζητούνται υπέρηχοι πέραν των υπερήχων της άνω και κάτω κοιλίας, επειδή δεν αναγράφονται στο ΦΕΚ και κατ’ επέκταση και στο πρόγραμμα e-diagnosis ονομαστικά, θα πρέπει οι θεράποντες να αναγράφουν την πάθηση (πχ θυρεειδοπάθια, …κλπ) και στην επιλογή της εξέτασης να αναγράφουν (επιλέγουν) τους υπερήχους A-mode και B-mode ή τον υπέρηχο Doppler όπου δεν αναγράφει ονομαστικά το όργανο ή το μέρος του σώματος . Ο εργαστηριακός ιατρός από το νόσημα θα αντιλαμβάνεται που χρειάζεται να γίνει ο «υπέρηχος».
 
Τελικώς επειδή η χειρόγραφη διόρθωση δεν είναι η σωστότερη, την θεωρούμε δε αναγκαία για το πρώτο διάστημα, θα πρέπει όλοι οι συμβεβλημένοι ιατροί να ενδιαφερθούν περισσότερο για την πλήρη γνώση του προγράμματος για να υπάρξει σε σύντομο διάστημα πλήρης ηλεκτρονική αποτύπωση.
 
Παρακαλούμε ο Ι.Σ.Θ. να ενημερώσει για τα παραπάνω τους κλινικούς ιατρούς γιατί δημιουργείται μια ταλαιπωρία στους συναδέλφους τους εργαστηριακούς ιατρούς.


Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
28/02/2020 : Περιφερειακό Σεμινάριο Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης

28 Φεβρουαρίου έως και τις 2 Μαρτίου 2020
Βόλος, ξενοδοχείο Valis Hotel.


URL: www.medcongress.gr


05/03/2020 : Νεότερες Εξελίξεις στη Νευρολογία και στα Συναφή Πεδία

5-7 Μαρτίου 2020
ξενοδοχείο Nikopolis Θεσσαλονίκη

περισότερς πληροφορίες:
www.praxicon.gr/neurology2020


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions