Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου : Υποβολή αιτήσεων μέχρι 21 Ιουνίου 2018

Ο τομέας της Υγείας αποτελεί νευραλγικό κομμάτι για κάθε κοινωνία. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να στελεχώνεται από άτομα με υψηλού επιπέδου γνώσεις και ικανότητες. Αν απασχολείστε ή/και αν ενδιαφέρεστε για τον τομέα της Υγείας και επιθυμείτε να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει τα ακόλουθα μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (επιπέδου μάστερ):

 

Σκοπός : η προετοιμασία στελεχών του τομέα της υγείας, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων διοίκησης - διαχείρισης για τη στελέχωση μονάδων υγείας  του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των  κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Συστήματος Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες και πιο αναλυτική ενημέρωση, επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του Προγράμματος (http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/progrspoudon/dmy/desc)

 

Σκοπός : η προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων σε ένα εύρος επιστημονικών θεμάτων Πολιτικής Υγείας, μέσα από την ανάλυση της πολυπλοκότητας των συστημάτων υγείας από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για άτομα με ενδιαφέρον εστιασμένο σε θέματα Πολιτικής Υγείας, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ηγεσίας στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες και πιο αναλυτική ενημέρωση, επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του Προγράμματος (http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s3/progrspoudon/pyss/desc)

 

Σκοπός : Η παρουσίαση μιας περιεκτικής, υψηλών προδιαγραφών και σύγχρονης ανάλυσης των ποικίλων εφαρμογών της επιστήμης της πληροφορικής και των Η/Υ στις υπηρεσίες υγείας και η ανάπτυξη ικανοτήτων α) στην κατανόηση των πιο κοινών προβλημάτων και προκλήσεων, β) στην παραμετροποίηση και ανάλυση αποδοτικών και βιώσιμων λύσεων και γ) στη σύνθεση των προτεινόμενων λύσεων σε υφιστάμενα κλινικά περιβάλλοντα και την ταυτόχρονη παρατήρηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων. Το Πρόγραμμα επενδύει στη γνώση, στην κατανόηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από τα εικονικά εργαστήρια  (ahi.vlab.ouc.ac.cy). Για περισσότερες πληροφορίες και πιο αναλυτική ενημέρωση, επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του Προγράμματος (http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s2/progrspoudon/hin/desc)

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, διεθνώς αναγνωρισμένο, το οποίο εφαρμόζει αποκλειστικά τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση θέσης στα Προγράμματα Σπουδών του, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (που ξεκινάει το Σεπτέμβριο) μέχρι και τις 21η  Ιουνίου 2018. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου : www.ouc.ac.cy.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση, για όλα τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών μας, επισκεφτείτε τον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο : http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/programme.

 

Υψηλό επίπεδο σπουδών, καινοτόμες τεχνολογίες μάθησης, εγνωσμένου κύρους Ακαδημαϊκό Προσωπικό, συνεπής διοικητική υποστήριξη, εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο), προσιτά δίδακτρα, αριθμός υποτροφιών, έκπτωση 10% και «ανοικτός» αριθμός προσφερόμενων θέσεων, συνθέτουν μόνο μερικούς από τους λόγους επιλογής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για τη φοίτησή σας.

 

Για οποιεσδήποτε επιπλέον διευκρινίσεις, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : admissions@ouc.ac.cy

 

 

 

 

Προώθηση Προγραμμάτων Σπουδών

Μονάδα Επιχειρησιακής Υποστήριξης

 

Γ. Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος

marketing@ouc.ac.cy

Τηλ. : 00357-22411600, Φαξ : 00357-22411741Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------

 


Συνέδρια
19/06/2018 : 3η Εκπαιδευτική Ημερίδα Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων «Συνήθη προβλήματα στην καθημερινή πράξη»

Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος», ΜΗΤΕΡΑ
19 Ιουνίου 2018

Διοργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Υγείας

Synthesis Group
31 Ag. Varvaras Str.
164 52 Argyroupoli
Athens, Greece
T+ 30 210 9609400, F+ 30 210 4190905
Email: secretariat@synthesispco.com Web site: www.synthesispco.com

 


22/06/2018 : MODULES IN BRONCHOSCOPY 2018

JUNE 22-23, 2018 │ ATHENS│ AEGLI ZAPPIOU

The official website of the Seminar, www.bronchoscopyathens.gr


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions