Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Εκπόνηση Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων στα ιδιωτικά ιατρεία

 

 

Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 2018

 

Θέμα: Εκπόνηση Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων στα ιδιωτικά ιατρεία

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με σκοπό να συνδράμει τα μέλη του προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), ανέλαβε την πρωτοβουλία να συστήσει ομάδα εργασίας για την εκπόνηση Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στα ιδιωτικά ιατρεία, σύμφωνα με την διαδικασία του Κανονισμού. Η ομάδα εργασίας απαρτίζεται από:

1)    Τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΘ κ. Δημήτριο Τσάμη

2)    Τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΘ κ. Ρίζο Σταύρο

3)    Την κ. Ελένη Χαλβατζή , νομικό

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό, η τήρηση εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας, αποτελεί στοιχείο απόδειξης της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που αυτός προβλέπει. Επομένως, η προσχώρησή σας στον Κώδικα, όταν ολοκληρωθεί η κατάρτισή του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί  σε περίπτωση ελέγχου από την αρμόδια εποπτική Αρχή. Στη συνέχεια σταδιακά όλα τα μέλη του ΙΣΘ θα προχωρήσουμε στα απαραίτητα βήματα εναρμόνισης. Με αυτό τον τρόπο το κόστος για τον κάθε ιατρό φιλοδοξούμε να είναι μηδενικό ή ελαχιστότατο. Ωστόσο από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού οφείλετε να  λάβετε κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία των πληροφοριακών σας συστημάτων και ηλεκτρονικών αρχείων σας. (1)

Παρακαλούμε να μας επιστρέψετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την συνοδευτική δήλωση με την οποία μας ενημερώνετε ότι προτίθεσθε να προσχωρήσετε στον υπό εκπόνηση Κώδικα μέχρι τις 25/5/2018.

Σε περίπτωση ελέγχου από την Αρχή παρακαλούμε να απευθύνεστε άμεσα στον  ΙΣΘ για την από κοινού αντιμετώπιση του όποιου προβλήματος.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας 

 Dr. Εξαδάκτυλος Αθανάσιος

Νίτσας Νικόλαος

 

 

 

(1)ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1)    Ισχυρό- δύσκολο password για την είσοδο στα συστήματα και στις εφαρμογές και συνεχής αλλαγή του. Να περιέχει συνδυασμό αριθμό και γραμμάτων κεφαλαίων και πεζών.

2)    Χρήση μοντέρνων λειτουργικών συστημάτων υπολογιστή  και διαρκής ενημέρωση τους.

3)    Αποφυγή χρήσης λογισμικού ελεύθερης χρήσης (free download).

4)    Χρήση λογισμικού προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (antivirus).

5)    Ενεργοποίηση Τείχους Προστασίας (Firewall) στον υπολογιστή.

6)    Απενεργοποίηση λειτουργίας μέσων αποθήκευσης (πχ USB) όπου αυτή δεν χρειάζεται (πχ PC γραμματείας).

7)    Λήψη αντιγράφων ασφαλείας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

8)    Κρυπτογράφηση τοπικού δίσκου υπολογιστή μέσω του λειτουργικού συστήματος.

9)    Κρυπτογράφηση εξωτερικών μονάδων αποθήκευσης (πχ εξωτερικός σκληρός δίσκος, USB κ.ο.κ).

10) Αποφυγή χρήσης και παραχώρησης προνομιακών δικαιωμάτων πρόσβασης στον από χρήστη (δικαιώματα Local Administrator).

11) Αποφυγή χρήσης ελεύθερων email, πχ Yahoo, για αποστολή και λήψη ευαίσθητων δεδομένων, πχ ιατρικών εξετάσεων.

 

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------

 


Συνέδρια
16/02/2019 : 23ο Ενημερωτικό Σεμινάριο: «Επίκαιρα Παιδιατρικά Θέματα»

16 Φεβρουαρίου 2019

Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα: www.praxicon.gr/paidiatrikathemata19


16/02/2019 : 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ελληνικής Δερματοχειρουργικής Εταιρείας στη Χειρουργική Ανατομία & στα Ενέσιμα Εμφυτευματα

Χώρος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Α. Συγγρός (θεωρητικό μέρος) και στο Ανατομείο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (πρακτικό μέρος)

Ώρα Έναρξης: 09:00

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 16 και 17 Φεβρουαρίου 2019

Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής

Επίσημη ιστοσελίδα: www.synthesispco.com/dermacourse2019

 


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions