Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Αύγουστος 2009ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΑγαπητοί Συνάδελφοι,
Αγαπητοί φίλοι

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 3 ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΡΗΓΑΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ και ΠΕΙΡΑΙΑ κ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ (είναι και Πρόεδρος της Δ.Ε. του Π.Ι.Σ.)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Την Παρασκευή 26.6.09 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης συνάντηση του Υπουργού κ. Δ. Αβραμόπουλου και του Υφυπουργού κ. Γ. Παπαγεωργίου καθώς και του Γεν. Γραμματέα κ. Α. Καλογεροπούλου με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΠΙΣ και τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπου ετέθησαν τα οξυμένα προβλήματα όλων των κατηγοριών των ιατρών.
Υπήρξε δέσμευση του Υπουργού κ. Δ. Αβραμόπουλου για:
Α) Την άμεση επίλυση των δυσλειτουργιών του ΟΠΑΔ
α) Χρονοδιάγραμμα πληρωμής των συμβεβλημένων ιατρών εντός του προσεχούς διαστήματος με χρηματοδότηση που αναμένουν εντός των επομένων ημερών από το Υπουργείο Οικονομίας ώστε να υπάρξει κατά το δυνατόν εξόφληση όλων των ιατρών σε λογαριασμούς που έχουν κατατεθεί έως το τέλος του 2008.
β) Επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας της υπογραφής της συλλογικής σύμβασης με τον ΟΠΑΔ και τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας που έχει αρχίσει από καιρό η διαδικασία συζητήσεων του Οργανισμού με τους Ιατρικούς Συλλόγους Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά.
Β) Την προώθηση του Π.Δ. που αφορά την ίδρυση και λειτουργία των Φορέων της Π.Υ. για την εξυγίανση λειτουργίας των Φορέων αυτών επάνω στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τον Οκτώβριο του 2008 στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας από τους Ιατρικούς Συλλόγους Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά.
Γ) Την ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων που εκκρεμούν προς υπογραφή μόνον στο Υπουργείο Οικονομίας με χρονοδιάγραμμα επίλυσης του χρόνιου αυτού θέματος.
Δ) Την θεσμοθέτηση της μη δυνατότητας χορήγησης φαρμάκων χωρίς την προσκόμιση προβλεπόμενης ιατρικής συνταγής ενώ αναλύθηκαν οι παράμετροι που καθιστούν αναγκαίο το ανωτέρω μέτρο τόσο για θέματα Εθνικής Οικονομίας και βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων όσο και προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
Ε) Νοσοκομειακοί Γιατροί
Να προχωρήσουν όλα όσα συμπεριλαμβάνονται στην νέα συλλογική σύμβαση.
Εφημερίες: Σ΄ όσα Νοσοκομεία δεν πληρώθηκαν με τη νέα σύμβαση θα πληρωθούν και όπου δεν πληρώθηκαν καθόλου θα δοθούν κατευθείαν σύμφωνα με τη νέα σύμβαση.
Αναβαθμίσεις: θα προχωρήσουν και θα τελειώσουν
Αναδρομικά θα πληρωθούν όλα τα χρεωστούμενα με το νέο μισθολόγιο καθώς και τα αναδρομικά. Προσλήψεις θα προχωρήσουν οι υποσχεθείσες 2000 θέσεις.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΥΤΗ:
Συζητήθηκε η λήψη μέτρων από τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση του απαράδεκτου φαινόμενου προσφοράς υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τις Τράπεζες, γεγονός που έχει μετατρέψει την παροχή περίθαλψης σε ταμιευτικό προϊόν.
Ο Υπουργός κ. Δ. Αβραμόπουλος υποσχέθηκε νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση της αποκλειστικότητας της διεύθυνσης των ιατρικών τμημάτων (π.χ. βιοχημικών) από ιατρούς και μόνον. Επίλυση των προβλημάτων των ειδικευομένων και νέων ιατρών καθώς και την εξέταση δυνατότητας αναγνώρισης του χρόνου ειδικότητας ως ακαδημαϊκού τίτλου.
Συζητήθηκε το χρόνιο αίτημα της χορήγησης της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος από τους Ιατρικούς Συλλόγους και υπήρξε θετική ανταπόκριση ώστε το επόμενο διάστημα με εκατέρωθεν συζητήσεις να εξετασθεί και να επιλυθεί το θέμα, καθώς επίσης και η αποστολή σχετικών εγκυκλίων για την ουσιαστική εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας για την ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής που παρά την νομοθετική της ρύθμιση δεν έχουν επιλυθεί οριστικά τα υπάρχοντα προβλήματα. Ζητήθηκε από τον Υπουργό η αναβάθμιση του ρόλου των Ιατρικών Συλλόγων και του ΠΙΣ ως επιστημονικά συμβουλευτικά όργανα της Πολιτείας έχοντα ουσιαστικό ρόλο σε θέματα που αφορούν τους ιατρούς και τη Δημόσια Υγεία.
Τέλος όσον αφορά το Σχέδιο Νόμου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η ψήφιση του δεν θα προχωρήσει, υποσχέθηκε ο Υπουργός, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Π.Ι.Σ. και των προτάσεων των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας.
Μετά το πέρας της συνάντησης με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και κατόπιν επιτόπιας τηλεφωνικής επαφής του Υπουργού κ. Δ. Αβραμόπουλου με τον Πρόεδρο του ΟΠΑΔ, κ. Αθαν. Βλάχο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Σ. και των Ιατρικών Συλλόγων Αθήνας, Πειραιώς Θεσσαλονίκης με τον Πρόεδρο του ΟΠΑΔ κ. Αθαν. Βλάχο, όπου:
1.Αναλύθηκαν λεπτομερώς ένθεν και ένθεν η επικρατούσα κατάσταση πληρωμών του ΟΠΑΔ και το χρονοδιάγραμμα πώς θα προχωρήσει το μέτρο εξόφλησης λογαριασμών έως το τέλος τουλάχιστον του 2008.
2. Ανακοινώθηκε η υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης των τεσσάρων Υπουργών Υγείας, Απασχόλησης, Οικονομίας και Ναυτιλίας για την επίλυση του θέματος της αποπληρωμής των κοστολογημένων και μη δημοσιευμένων σε ΦΕΚ ιατρικών πράξεων που αναστάτωσε τον ιατρικό κόσμο τον Απρίλιο του 2009.
3. Ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα για τις αμέσως προσεχείς ημέρες τη συνέχιση των συναντήσεων, καταρχήν των νομικών εκπροσώπων του Οργανισμού και των νομικών των Ιατρικών Συλλόγων ώστε να προχωρήσει η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Π.Ι.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ 3 μεγάλων Συλλόγων για τον ΟΠΑΔ (πέραν της επίσκεψης των Προέδρων Αθηνών – Θεσσαλονίκης Πειραιά στον Υπουργό Υγείας στον Πρόεδρο του ΟΠΑΔ κ. Βλάχο)
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ο ιατρικός κόσμος της χώρας δεν μπορεί να δώσει άλλη πίστωση χρόνου, για την αποπληρωμή των δεδουλευμένων ιατρικών εντολών και πράξεων, οκταμήνου και άνω που έχουν προσφέρει οι ιατροί στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ όσο και του ΤΥΔΚΥ.
Η ανεκτικότητα σε αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση που έχει αποδεχθεί ο ιδιώτης συμβεβλημένος ιατρός δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η απαξίωση του ιδιώτη συμβεβλημένου ιατρού από την Πολιτεία για το έργο και την αποστολή ομοίως δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Ο Π.Ι.Σ, ζητά την άμεση καταβολή-εξόφληση των δεδουλευμένων του ιατρικού κόσμου καθώς επίσης και λήψη μέτρων για την ομαλοποίηση των εξοφλήσεων εντός εξήντα ημερών όπως προβλέπει ο νόμος. Ο Π.Γ.Σ. έχει υποχρέωση να διαφυλάξει-να προστατεύσει τα δικαιώματα των ιατρών εργασιακά και επιστημονικά και την εξασφάλιση των υπηρεσιών υγείας των πολιτών.
Ως εκ τούτου ζητάμε την άμεση διευθέτηση του θέματος και δηλώνουμε ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος αναμονής. Ο Π.Ι.Σ. καλεί τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας να είναι σε ετοιμότητα για λήψη αποφάσεων-κινητοποιήσεων εάν δεν δοθεί άμεση λύση στο θέμα των εξοφλήσεων των λογαριασμών των ιατρών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – Προς τον Υπουργό Οικονομίας – Οικονομικών κ. Παπαθανασίου προς τον Πρόεδρο του ΟΠΑΔ κ. Βλάχο
Κύριε Υπουργέ,
Σας διαβιβάζουμε την από 23.6.2009 επιστολή της κας Βαρβάρας Ανεμοδούρα, Προέδρου της Δ.Ε. του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, προς τον Πρωθυπουργό και παρακαλούμε να εξετάσετε το θέμα στο οποίο αναφέρεται, ενημερώνοντας ακολούθως την ενδιαφερόμενη και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.


ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ
Σύμφωνα με έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ (το αναφέρουν ρητά και κατηγορηματικά) ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ και όχι προκαταβολικά)
Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουν οι υπεύθυνοι του ΟΠΑΔ και αυτό ζητήθηκε στη συνάντηση που είχαμε από το νέο Πρόεδρο του ΟΠΑΔ κ. ΒΛΑΧΟ ΑΘΑΝ.
Στην προηγούμενη ανακοίνωση μας του Ιουλίου σας το γράψαμε, σας παραθέσαμε και τα παραπάνω έγγραφα και γράφαμε επί λέξει: «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Υ. (πότε πρέπει να υποβάλλονται στον ΟΠΑΔ – αυτή την απάντηση του Υπουργείου κοινοποιήσαμε στον ΟΠΑΔ και ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»
Πολλοί παρανόησαν ή δεν διάβασαν την επιστολή και διαμαρτύρονταν στο σύλλογο ότι «γιατί γράφουμε ότι έγινε»
Η αλήθεια είναι: ΠΙΕΖΟΥΜΕ, ΖΗΤΟΥΜΕ και ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ τα έγγραφα του Υπουργείου δηλαδή να δίνουμε τις Α.Π.Υ. κατά τη στιγμή της είσπραξης των χρημάτων.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΠΑΔ σχετικά με το ΤΕΣΤ PAP
Πληροφορίες κ. ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ τηλ. 2310 594801
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με TEST PAP»
Παρατηρήθηκε ότι ορισμένοι ελεγκτές γιατροί της Υπηρεσίας, διαγράφουν κατά την έγκριση την ιατρική πράξη «ειδική λήψη εκ του ενδοτραχηλικού σωλήνα του στόματος της μήτρας» όταν είναι γραμμένη με την ιατρική πράξη κυτταρολογική εξέταση «κολπικού τραχηλικού επιχρίσματος» που ως γνωστόν οι δύο μαζί απαρτίζουν το πλήρες «TEST PAP».
Ο λόγος της διαγραφής αντιλαμβανόμαστε ότι οφείλεται σε παρανόηση του αρ. πρωτ. Υ7α/Γ.Π. 57874/28-05-2008 το οποίο αναφέρεται στην αρ. 34 απόφαση της 108ης ΟΛΟΜ./8-9-94 του ΚΕΣΥ, σύμφωνα με την οποία η λήψη επιχρισμάτων test papμπορεί να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και από ιατρό γυναικολόγο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. Δηλαδή από την παραπάνω απόφαση του ΚΕΣΥ έγινε αντιληπτό από τους ελεγκτές ότι πρέπει να διαγράφουν την «ειδική λήψη κολπικού τραχηλικού επιχρίσματος» εφόσον η απόφαση αναφέρει ότι γίνεται χωρίς ειδική αμοιβή.
Η λεκτική περιγραφή της δεύτερης ιατρικής πράξης παραπέμπει στην σκέψη ότι «εφόσον απαγορεύεται ειδική αμοιβή στον λήπτη του δείγματος πρέπει να την απορρίψω».
Προς αποκατάσταση της τάξεως ως προς την πραγματικότητα, πληροφορούμε ότι από τα έγγραφα με Α.Π.Υ.7/8427/26-9-94, Α4/6256/24-11-92, Α7α/80019/1-9-87 Υ7α/Γ.Π. αναγραφή των δύο προαναφερομένων ιατρικών πράξεων απαρτίζουν το «TEST PAP» που δεν αναφέρεται με τον τίτλο αυτό Π.Δ. 157/91. Δηλαδή ο πλήρης έλεγχος κατά «TEST PAP» σχηματοποιείτε σε ευρώ αθροίζοντας τις δύο πράξεις που το απαρτίζουν, η δε εντολή περιθάλψεως καταλήγει στον ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟ και όχι στον ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ.
Επομένως είναι λάθος να διαγράφεται από τον ελεγκτή γιατρό η μία εκ των δύο πράξεων διότι έτσι εγκρίνεται μόνον το μισό «test pap».
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
Πληροφορίες: Α. Δανιηλίδου 210 5230406 Υπουργείο Υγείας
1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ». Μικροβιολογικό Τμήμα: Άσκηση των ιατρών για 2 χρόνια στην ειδικότητα της ιατρικής Βιοπαθολογίας.
2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ». Ψυχιατρική κλινική: Πλήρης χρόνος ειδίκευσης των ιατρών στην ειδικότητα της ψυχιατρικής.
3. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ». Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας: α) Άσκηση των ιατρών για 1 1/2 χρόνο στην Ογκολογία, β) Άσκηση ιατρών για 1 χρόνο στην Παθολογία
4. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ». Καρδιολογικό Τμήμα: Πλήρης χρόνος ειδίκευσης των ιατρών στην Καρδιολογία
5. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ. Καρδιολογική Κλινική: Άσκηση των ιατρών για 1 χρόνο στην Καρδιολογία.
6. ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ». Καρδιολογική Κλινική: Άσκηση των ιατρών για 2 χρόνια στην καρδιολογία
7. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. Καρδιολογική Κλινική: Άσκηση των ιατρών για 1 χρόνο στη καρδιολογία.

Διαδικασία εξετάσεων για τη Χορήγηση άδειας χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας (12/3/2009)
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι εξετάσεις διενεργούνται κάθε δυο μήνες Φεβρουάριο-Απρίλιο-Ιούνιο-Αύγουστο-Οκτώβριο-Δεκέμβριο κάθε έτους [περίπου από 10-31 κάθε μήνα] .
- Ακριβής ημερομηνία για κάθε ειδικότητα ορίζετε από την οικεία εξεταστική επιτροπή και οριστικοποιείται 5-10 ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.
- Σύμφωνα με την Α4/οικ.382/91 εγκύκλιο οι Ιατροί έχουν δικαίωμα αλλά και υποχρέωση να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της οικείας Εξεταστικής Επιτροπής της έδρας του Νοσοκομείου όπου ολοκλήρωσαν την ειδίκευσή τους [στον Ιατρικό Σύλλογο του οποίου θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι].
- Δικαίωμα επιλογής εξεταστικής επιτροπής έχουν οι γιατροί που ολοκλήρωσαν την άσκησή τους ειδικότητα στο εξωτερικό
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Πρωτότυπα πιστοποιητικά άσκησης σε αναγνωρισμένες σαν κατάλληλες για ειδίκευση Ιατρών Κλινικές και Εργαστήρια υπογεγραμμένα από τους Επιστημονικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Ιατρικής Υπηρεσίας ή τους Προέδρους των Επιστημονικών Επιτροπών και θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής και του χρόνου άσκησης από τους Διοικητικούς Διευθυντές των νοσοκομείων.
• Συγκεντρωτικό πίνακα εγχειρήσεων για τις χειρουργικές ειδικότητες.
• Απόφαση αναγνώρισης του χρόνου ειδικότητας από το ΚΕ. Σ. Υ. [Μακεδονίας 8 ΑΘΗΝΑ ]. Για τους Ιατρούς που ασκήθηκαν σε νοσοκομεία ξένων χωρών τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τους Επιστημονικούς Διευθυντές και θεωρημένα για το γνήσια της υπογραφής από το εκεί Ελληνικό Προξενείο, επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.
Παράβολο Δημοσίου 3 ΕΥΡΩ από δημόσια οικονομική υπηρεσία.
Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 όπου ο ιατρός θα δηλώνει για ποια φορά λαμβάνει μέρος στις εξετάσεις [1η, 2η κ.λπ].
• Βιογραφικό σημείωμα.

Βεβαίωση υπηρεσίας υπαίθρου (3μηνη -9μηνη-12μηνη) αν ο υποψήφιος παίρνει χρόνο από αυτήν για να συμπληρώσει τον απαιτούμενο για κάθε ειδικότητα χρόνο ειδίκευσης.
3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Τα ως άνω δικαιολογητικά κατατίθενται έως και 10 ΗΜΕΡΕΣ πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Ο Ι.Σ.Θ. χορηγεί:
• Βεβαίωση εγγραφής του ιατρού στα μητρώα του Ι.Σ.Θ.
• Στατιστικό δελτίο
και διαβιβάζει τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Υγείας Ν.Α.Θ., Μοναστηρίου 15 6ο όροφο, γραφείο 36. Τα δικαιολογητικά προσκομίζει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος και πρωτοκολλούνται απαραίτητα στον 4ο όροφο γραφείο 23 της Ν.Α.Θ.
Οι εξετάσεις των ειδικοτήτων ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ , ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ διενεργούνται στην ΑΘΗΝΑ, τα δικαιολογητικά κατατίθενται με την ίδια διαδικασία στη Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α.Θ. και διαβιβάζονται υπηρεσιακά στην Αθήνα.
Οι Κύπριοι ιατροί καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους απευθείας στη Διεύθυνση Υγείας εφόσον επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις που διενεργούνται στη Θεσσαλονίκη.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ειδικευόμενοι ιατροί θα πρέπει να φροντίσουν ώστε κατά την προσέλευσή τους για συμμετοχή στις εξετάσεις ειδικότητας, να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα πρωτότυπα πιστοποιητικά ειδίκευσής τους, από όπου να προκύπτει ότι τηρούνται ακριβώς οι χρόνοι των βασικών και των επιμέρους τμημάτων ειδίκευσής τους όπως αυτοί προβλέπονται από το ΠΔ 415 [ ΦΕΚ αρ.236/29-12-1994] και το ΠΔ 147 [ΦΕΚ αρ. 127/20-06-1997].
Ο αδρός έλεγχος των δικαιολογητικών γίνετε κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων και ο ουσιαστικός έλεγχος γίνετε κατά την επεξεργασία τους για την καταγραφή τους στους πίνακες των εξετάσεων.
5. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Μετά τον ουσιαστικό έλεγχο των δικαιολογητικών και εφ’ όσον αυτά είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι υποψήφιοι καταγράφονται στον κατάλογο της παραπομπής των υποψηφίων για να συμμετέχουν στις εξετάσεις.
Παραπομπή υποψηφίων και οριστικό Πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται 5 ημέρες πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.
6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Με τη λήξη της εξεταστικής περιόδου ακολουθεί η διαδικασία επικύρωσης των πρακτικών των εξετάσεων από το ΚΕ. Σ. Υ. στην ΑΘΗΝΑ η οποία διαρκεί περίπου 25 ημέρες.
Σε περίπτωση ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ η άδεια χρησιμοποίησης Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας χορηγείται από τη Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας όπου έχει καταθέσει τα δικαιολογητικά του ο ιατρός ,ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.
Σε περίπτωση ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ή ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ο ιατρός πρέπει να κάνει ξανά αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στη Διεύθυνση Υγείας εμπρόθεσμα, για να δηλώσει τη συμμετοχή του σε άλλη εξεταστική περίοδο.
Ο ιατρός ο οποίος απορρίπτεται για τρεις φορές στις εξετάσεις υποχρεώνεται σε επιπρόσθετη άσκηση έξι [6] μηνών. Η συμπληρωματική αυτή άσκηση γίνεται άμισθα και η μονάδα άσκησης ορίζεται από την οικεία εξεταστική επιτροπή. Στη συνέχεια ο ιατρός έχει δικαίωμα συμμετοχής για ακόμη δυο εξεταστικές περιόδους. Επίσης έχει δικαίωμα επιλογής εξεταστικής επιτροπής.
Οι εξεταστικές επιτροπές με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ορίζονται με το άρθρο 10 του Ν.Δ. 3366/55
Πληροφορίες: ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ή ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΑΥ με έγγραφό του προς τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (έγγραφο με Αρ. Πρ. 35926/4543/19-5-209)
Πληρ. Τηλ. Αθηνών ΤΣΑΥ 210 8830120, 8832751, 8229328
ΘΕΜΑ: Αλλαγή Διαχειρίστριας Τράπεζας
Το ΕΤΑΑ-Τομείς Υγειονομικών (τέως Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφάλισης Υγειονομικών – ΤΣΑΥ) ανέθεσε την Ταμειακή του Διαχείριση στην Τράπεζα EFG EUROBANK.
Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής πρέπει να καταβάλλετε τις εισφορές και συνεισφορές σας και τις εν γένει υποχρεώσεις σας επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Από 25.05.09 μέσω οποιουδήποτε καταστήματος της EFG EUROBANK με καταβολή μετρητών ή με χρέωση του λογαριασμού σας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι να αναφέρετε αν η καταβολή αφορά τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές ή ληξιπρόθεσμες ή ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων – δόσεων και να δώσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο καταβάλλετε τις εισφορές και το ΑΦΜ σας.
Επίσης από 1.7.09 σας δίνεται η δυνατότητα να καταβάλλετε τις εισφορές σας και εν γένει υποχρεώσεις σας μέσω μιας ευρείας γκάμας τραπεζών με την χρήση της εντολής «πληρωμής ΤΣΑΥ» του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ. Η πληρωμή με τον τρόπο αυτό, μπορεί να πραγματοποιηθεί από τα κανάλια που διαθέτει η κάθε τράπεζα ( phone banking, e-banking, καταστήματα) και είναι απαραίτητη η χρήση κατά περίπτωση των παρακάτω κωδικών πληρωμής ως εξής:
Τρέχουσες εισφορές 4734001279521
Ληξιπρόθεσμες εισφορές 4734003479528
Ρυθμίσεις οφειλών σε δόσεις 4734005679524

Σε περίπτωση που επιλέξετε το δεύτερο τρόπο πληρωμής χρεώνεστε με τα έξοδα της συναλλαγής της τράπεζας της επιλογής σας.
Σημειώνεται ότι και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις δεν χρησιμοποιείται αριθμός λογαριασμού ΤΣΑΥ.

Σας ευχαριστούμε,
Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣΚανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
21/06/2019 : 1ο Νοσοκομειακό Συνέδριο Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειου»

Ημερομηνία: 21-22/06/2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο ΜΕΤΑΞΑ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
Ώρα Έναρξης: 15:00
Διοργάνωση: Διοίκηση Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»
Επίσημη ιστοσελίδα: www.ippokrateiothess-congress.gr


21/06/2019 : Διαδραστική προσέγγιση ασθενών με νεοπλασία του Πεπτικού Συστήματος: Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Διλήμματα

Ημερομηνία: 21-22 Ιουνίου 2019
Χώρος : Ξενοδοχείο Crowne Plaza| Αθήνα
Επίσημη Γλώσσα: Eλληνική
CMEs : Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)
Επιστημονική Εταιρεία: Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού
Επαγγελματίας Οργανωτής : Scep

Φόρμα εγγραφής πατήστε ΕΔΩπερισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions