Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

ΑΓΩΓΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΠΑΔ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Θεσσαλονίκη 6 Οκτωβρίου 2011
 
 

 

 

 

 
ΘΕΜΑ: Αγωγές εναντίον ΟΠΑΔ και λοιπών ταμείων για τα δεδουλευμένα χρεωστούμενα
 
 
          Αγαπητές-οί , συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
 
      Η δικαστική διεκδίκηση των δεδουλευμένων από τον ΟΠΑΔ και τα λοιπά ταμεία υπήρξε προεκλογική μας δέσμευση και δυστυχώς αποδεικνύεται αναγκαίος μονόδρομος.
      Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. του Ι.Σ.Θ. στις 13/9/2011 αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει τους συναδέλφους που επιθυμούν να καταθέσουν αγωγή για τα δεδουλευμένα τους.
 
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:
      Μέχρι την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κάθε ενδιαφερόμενος  θα πρέπει να προσκομίσει στο σύλλογο το ειδικό έντυπο με τα στοιχεία επικοινωνίας του, το οποίο μπορείτε να παραλάβετε από το σύλλογο ή να εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα. Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομίσει σε κλειστό φάκελο λευκό Α4 ( ένας φάκελος για κάθε ταμείο ):
1) φωτοτυπία της σύμβασης του,
2) φωτοτυπίες των ανεξόφλητων καταστάσεων που έχει υποβάλει και δεν έχει πληρωθεί ανά ταμείο και
3) εφόσον έχει, φωτοτυπίες των συνοδών παραστατικών.
Το κόστος της αγωγής για το πρώτο ταμείο είναι 100€ και 20€ για κάθε επιπλέον ταμείο. Για τα παραπάνω θα λαμβάνετε απόδειξη κατάθεσης και πληρωμής.
          Οι φάκελοι κλειστοί θα παραδοθούν απευθείας στους δικηγόρους οι οποίοι και μόνο θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων αρχικά θα αποσταλούν ομαδικά εξώδικα προς κάθε ταμείο και στη συνέχεια θα κατατεθούν ομαδικές αγωγές κατά των ταμείων για έντοκη εξόφληση ( από την ημερομηνία εξωδίκου – αγωγής ).
          Η εκδίκαση αναμένεται μετά από μακρύ χρονικό διάστημα και κατά την εκδίκαση κάθε συνάδελφος θα επιβαρυνθεί με τέλος που καταβάλλεται στο δικαστήριο και σήμερα ανέρχεται σε 4,4 τοις χιλίοις επί του διεκδικούμενου ποσού, από τον ίδιο.
          Το κόστος της αγωγής που τυχόν δεν θα καλυφθεί από τα χρήματα των ενδιαφερομένων θα συμπληρωθεί από το ταμείο του συλλόγου.
         

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ    

 

 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
 Dr Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος  Νικόλαος Π. Νίτσας


Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------

 


Συνέδρια
08/12/2017 : 20 years after the Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine

Date: 8-9 December 2017
Place: at the premises of Medical Chamber of Thessaloniki (Plateia Aristotelous 4)

ΑΦΙΣΑ

To register or to learn more, explore our official conference site:
http://www.thessaloniki-conference2017.es/

ηλεκτρονική εγγραφή:

http://medlawlab.web.auth.gr/?p=1075


24/11/2017 : 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τμήματος Μελέτης και Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού

Ημερομηνία: 24-25 Νοεμβρίου 2017

Τόπος: Συνδριακό Κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης", Θεσσαλονίκη


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions