Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Επείγουσα Ενημέρωση 20 Αυγούστου

20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αγαπητοί φίλοι

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης της πανδημίας της νέας γρίπης Α(Η1Ν1) στη χώρα μας, ο Π.Ι.Σ. και οι κατά τόπους ιατρικοί σύλλογοι, αναλαμβάνοντας το μερίδιο κοινωνικής ευθύνης που τους αναλογεί, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα συμμετέχουν υποχρεωτικά με τη δημιουργία Δικτύου Πρωτοβάθμιας Υποστήριξης της πανδημίας της νέας γρίπης που θα συνδράμει το σύνολο των υγειονομικών δομών της χώρας.
Οι κατά τόπους ιατρικοί σύλλογοι δημιουργούν Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Υποστήριξης εντασσόμενοι στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Αντιμετώπισης της νέας γρίπης του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Οι τοπικοί ιατρικοί σύλλογοι οφείλουν να ενημερώσουν τα μέλη τους παθολόγους, γενικούς ιατρούς, παιδίατρους, πνευμονολόγους, καρδιολόγους και να ζητήσουν τη συμμετοχή τους στο δίκτυο υποβάλλοντας σχετική αίτηση.
Α Υ Τ Ο  Κ Α Ν Ε Ι  Κ Α Ι  Ο  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Μ Α Σ.
Οι συμμετέχοντες στο δίκτυο ιατροί θα λειτουργούν βάσει προγράμματος που θα καταρτίσει ο ιατρικός σύλλογος λαμβάνοντας υπόψιν τις τοπικές συνθήκες υπό την έννοια του εφημερεύοντος.
Οι εντασσόμενοι στο δίκτυο ιατροί θα προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες υπό συνθήκες άσκησης της ιδιωτικής ιατρικής και του ιδιωτικού ιατρείου καθώς επίσης και των όρων της Συμβάσεως που έχουν με τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία υγείας. Δηλαδή θα πληρώνονται κανονικά με Α.Π.Υ. ή αν έχουν σύμβαση από τα ταμεία.
Κύριος ρόλος των ιατρών σε αυτά τα δίκτυα είναι η αντιμετώπιση των περιστατικών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη νόσο ή σωστά να την κατευθύνουν.
Οι καταστάσεις των εφημερευόντων ιατρών ανά ιατρικό σύλλογο θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ιατρικού συλλόγου, στον τοπικό Τύπο, στα φαρμακεία ή σε άλλες δομές που κατά τόπους θα μπορούσαν να αναρτηθούν.
Οδηγίες προς τους ιατρούς του δικτύου θα δίδονται συχνά μέσω επιστολών και ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων και Πρόληψης Νοσημάτων (www.keelpno.gr) (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).
Υποχρέωση των ιατρών θα είναι η καταγραφή των περιστατικών που θα εξετάζονται, η πιθανή διάγνωση και η παραπομπή ή μη στο νοσοκομείο. Οι καταστάσεις θα αποστέλλονται στους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους και αυτοί ακολούθως θα τις διαβιβάζουν στον Π.Ι.Σ. ο οποίος ακολούθως σε συγκεντρωτικές καταστάσεις στο Ε.ΚΕ.Π.Υ. Τι θα περιέχουν οι καταστάσεις; Απλά πράγματα τα οποία αναφέρουμε παρακάτω.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αγαπητοί φίλοι
Ελπίζουμε ότι θ’ ανταποκριθείτε ΑΜΕΣΩΣ και δεν θέλουμε υποχρεωτικά να ορίσουμε εφημερεύοντες.
Τα στοιχεία του εξεταζομένου όπως γράφουμε και παρακάτω θα είναι απλά και θ’ αποστέλλονται στον Ιατρικό Σύλλογο.
1. Τα ΑΡΧΙΚΑ ΜΟΝΟ του ΟΝΟΜΑΤΟΣ (εσείς θα έχετε ολόκληρο το όνομα)
2. ΗΛΙΚΙΑ
3. ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
4. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ή ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3418/2005, Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, ο ιατρός οφείλει σε περίπτωση επέλευσης έκτακτης ανάγκης ή μαζικής καταστροφής, ανεξάρτητα της ένταξής του σε σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, να προσφέρει τις ιατρικές υπηρεσίες του.

- Υπόδειγμα δήλωσης συμμετοχής στο δίκτυο ελευθέρων επαγγελματιών ιατρών για την παροχή Πρωτοβάθμιας Υποστήριξης της πανδημίας της νέας γρίπης Α(Η1Ν1) σας αποστέλλουμε προς διευκόλυνσή σας εάν το θεωρείτε απαραίτητο.
Τα αντιιϊκά φάρμακα στην παρούσα φάση επειδή αποτελούν μέρος του εθνικού αποθέματος τα χειρίζονται τα νοσοκομεία και κλασματικά θα δοθεί το δικαίωμα να τα γράφετε και εσείς.
Η εφαρμογή του ανωτέρω δικτύου θα λειτουργήσει ως βασική πύλη διαλογής των περιστατικών με πιθανή προσβολή από τον ιό της νέας γρίπης Α(Η1Ν1) προσφέροντας σημαντική μείωση στη προσέλευση ασθενών αναίτια στα νοσοκομεία επιβαρύνοντας τη λειτουργία τους ενώ θα καταστρατηγείτο ο ουσιαστικός ρόλος της ύπαρξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας η οποία τόσα πολλά προσφέρει στη δημόσια υγεία.
Προς γενικό συντονισμό και εκτίμηση της εξέλιξης της κατάστασης, κρίνεται αναγκαίο να ενημερώνεται ο Π.Ι.Σ. από τους κατά τόπους ιατρικούς συλλόγους καθώς και για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση επιθυμείτε να απευθύνεστε προς τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΘ.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ
Με την παρούσα ο παρακάτω υπογραφόμενος ……………………………………………… του ………………………………. ιατρός …………………………………., δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση των όρων συμμετοχής στο δίκτυο ιατρών για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών με όρους άσκησης ιδιωτικής ιατρικής και ιδιωτικού ιατρείου, που συστήθηκε με βάση το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πανδημίας και τη συμμετοχή των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.

Ειδικότερα, αποδέχομαι τα παρακάτω:
1. Υποχρεούμαι να λειτουργώ το ατομικό μου ιατρείο, που βρίσκεται επί της οδού
……………………………………………………………….. συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Δηλώνω ότι το ιατρείο μου θα λειτουργεί συγκεκριμένα τις ημέρες …………………………………………… και ώρες ……………………………………………………….. . Επιπρόσθετα, όλες τις υπόλοιπες ώρες του 24ώρου, κάθε ημέρας, θα λειτουργεί τηλεφωνητής, ο οποίος θα πληροφορεί τις ώρες που δέχομαι καθώς και τα τηλέφωνα άμεσης επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (κινητό …………………………… και οικίας ………………………………….) προκειμένου να είναι δυνατή η από μέρους μου παροχή ιατρικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες και όσες έκδοθούν στο μέλλον από το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
2. Επίσης τα ανωτέρω στοιχεία θα καταχωρηθούν στους καταλόγους συμμετεχόντων, στο δίκτυο προς ενημέρωση του κοινού μέσα από την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ ( www.keelpno.gr) και το Ε.Κ.ΕΠ.Υ., καθώς και τον ημερήσια Τύπο, φαρμακεία, Κ.Υ., δημοτικά καταστήματα, κ.τ.λ.
3. Κατά την παροχή των ιατρικών μου υπηρεσιών, θα τηρώ τους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας και γενικότερα θα ενεργώ με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τους κανόνες της επιστήμης.
4. Υποχρεούμαι να καταγράφω τα περιστατικά που εξέτασα. Οι καταστάσεις αυτές θα αποστέλλονται εβδομαδιαίως στον Ιατρικό Σύλλογο με φαξ (……………………) ή με email (………………….………………………) ή ταχυδρομικά (………………………………………………….) ή τηλεφωνικά. Στοιχεία εξεταζομένου που θα αναφέρονται κατά την καταγραφή των περιστατικών: Τα αρχικά του ονόματος – Ηλικία – Πιθανή Διάγνωση – Παραπομπή ή μη σε νοσοκομείο.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θα πρέπει μόλις λάβετε αυτήν την επιστολή οι παθολόγοι, γενικής ιατρικής, καρδιολόγοι, παιδίατροι και πνευμονολόγοι να επικοινωνείτε με τον Ιατρικό Σύλλογο στα τηλέφωνα 251964 ή 251961 για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και τον χρόνο – περίοδο που επιθυμείτε για να μην αναγκασθεί το Δ.Σ. να σας ορίζει χωρίς να σας ρωτήσει.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ (ΠΙΝΑΚΕΣ 1 - 4 ΠΙΣΩ)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (πληρ. 210 6507358)
Τρόπος Διάθεσης των εμβολίων κατά του πνευμονιόκοκκου
Η χορήγηση των ανωτέρω εμβολίων από τα φαρμακεία να γίνεται με Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση συνοδευόμενη από Συνταγή.
Υπόδειγμα της Αιτιολογημένης Ιατρικής Γνωμάτευσης επισυνάπτεται με την παρούσα απόφαση. Επίσης το υπόδειγμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ (www.eof.gr /web/guest/newflu).
Η Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση και Συνταγή φυλάσσονται επί διετία στα φαρμακεία και είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή για έλεγχο. Εφιστάται η προσοχή στη συνταγοχράφηση εντός των εγκεκριμένων ενδείξεων. Τονίζεται ότι η χορήγηση των ανωτέρω εμβολίων χωρίς Ιατρική Συνταγή και Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση αποτελεί παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τους Υπευθύνους Κυκλοφορίας των εμβολίων ή από Φαρμακαποθήκη υπερβολική ζήτηση των προϊόντων αυτών να ειδοποιείται άμεσα ο ΕΟΦ.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ
Ονοματεπώνυμο Ιατρού/Ειδικότητα/Αρ. Μητρώου ΤΣΑΥ:

Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας:
Ιδιωτικό Θεραπευτήριο:
Ιδιωτικό Ίδρυμα:
Ιδιωτικό Ιατρείο:
Διεύθυνση/Τηλ.:
Ονοματεπώνυμο ατόμου για εμβολιασμό:
Διεύθυνση κατοικίας/Τηλέφωνο:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αναγράψτε την ομάδα αυξημένου κινδύνου για σοβαρές πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις, στην οποία ανήκει το άτομο που κρίνετε ότι πρέπει να εμβολιασθεί:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Υπογραφή και
Σφραγίδα Ιατρού Ημερομηνία
Η Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση και Συνταγή φυλάσσονται
επί διετία στα φαρμακεία και είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή για έλεγχο.
Υπόδειγμα υπάρχει στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Άτομα με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις
- Παιδιά ηλικίας 2 μηνών μέχρι 5 ετών (που δεν έχουν ήδη εμβολιασθεί σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Σημειώνεται ότι σε αυτές τις ηλικίες χορηγείται μόνο το συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο).
- Στις ακόλουθες κατηγορίες ατόμων αυξημένου κινδύνου ηλικίας >5 ετών χορηγείται το 23δύναμο μη συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο:
- Άτομα που έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV
- Άτομα με επίκτηση ανοσοκαταστολή εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας
- Άτομα με συγγενή ανοσολογική ανεπάρκεια
- Άτομα με λειτουργική ή ανατομική ασπληνία π.χ. δρεπάνωση, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σπληνεκτομή
- Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
- Άτομα με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
- Άτομα με χρόνιες πνευμονοπάθειες
- Άτομα με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια
- Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη
- Άτομα με διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού από συγγενείς ή επίκτητες αιτίες
- Παρουσία κοχλιακού εμφυτεύματος (σε παιδιά ηλικίας <5 ετών χορηγείται το συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο)
- Άτομα ηλικίας > 60 ετών (χορηγείται το 23δύναμο μη συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (πληρ. 210 6507358)
Τρόπος Διάθεσης των αντι-ιικών φαρμάκων TAMIFLU (OSELTAMIVIR) και RELENZA (ZANAMIVIR)
Η χορήγηση των ανωτέρω φαρμάκων από τα φαρμακεία να γίνεται με Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση συνοδευόμενη από Συνταγή.
Υπόδειγμα της Αιτιολογημένης Ιατρικής Γνωμάτευσης επισυνάπτεται στη παρούσα απόφαση. Επίσης το υπόδειγμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ – Ενότητα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ» (http://www.eof.gr/web/guest/newflu).
Η Ατιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση και Συνταγή φυλάσσονται επί διετία στα φαρμακεία και είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή για έλεγχο.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΙΚΑ προς την Υπουργό κ. ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΙΚΑ. (ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ κ. ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΟΥ ΜΙΧ.)
Κυρία Υπουργέ,

Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε την επιστολή που σας απηύθυνε, την 27η Ιουλίου 2009, ο Πρόεδρος Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) κ. Γ. Βέης. Με την επιστολή αυτή αναδεικνύεται η προχειρότητα των εμπλεκομένων υπηρεσιών σε ένα μείζον θέμα, όπως είναι η προκήρυξη των 2.000 θέσεων μονίμων γιατρών και οδοντιάτρων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Οι κακές συνεννοήσεις των υπηρεσιών αλλά και μη σωστής ενημέρωσης, όπως φαίνεται του Προέδρου του ΑΣΕΠ κ. Βέη, οδηγούν σε κατάσταση ακύρωσης της προκήρυξης. Επιβάλλεται η άμεση ενημέρωση του Προέδρου κ. Βέη άτι οι γιατροί, όπως και στο ΕΣΥ, δεν είναι δυνατόν να εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2643/98.
Τα κριτήρια που διέπουν, σ' όλο το σύγχρονο κόσμο, την πρόσληψη των γιατρών είναι καθαρώς αξιοκρατικά (εμπειρία, επιστημονικό – εκπαιδευτικό έργο) και δεν νοούνται προσλήψεις γιατρών ήσσονος στάθμης, όπως ενδεχομένως μπορούν να συμβούν με άλλα κοινωνικά κριτήρια. Ο ασθενής που προσέρχεται για περίθαλψη στο Δημόσιο Τομέα, επιβάλλεται να έχει τον καταλληλότερο γιατρό, ο οποίος μόνο μέσα από αξιοκρατικά κριτήρια, λόγω των εξειδικευμένων προσόντων του, μπορεί να προκύψει. Σας επισημαίνουμε ότι, κατά την συνεδρίαση του Ε' τμήματος του ΣτΕ τον Ιουλίου 2008 έγινε δεκτό το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα με αξιοκρατικά κριτήρια, μετά την ενημέρωση μας για την ιδιαιτερότητα των γιατρών. Εδέχθη δε το ΣτΕ, ότι πρέπει να γίνουν ο» κρίσεις προσωπικού, κατ' αντιστοιχία του ΕΣΥ, με ειδικά συμβούλια κρίσεως από γιατρούς, βάσει των αξιοκρατικών κριτηρίων και μόνο εποπτεία της νομιμότητας ανέθεσε στο ΑΣΕΠ. Ευελπιστούμε σε ενημέρωση του Προέδρου του ΑΣΕΠ κ. Βέη, για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της προκήρυξης, προκειμένου να άρει τις επιφυλάξεις, διαφορετικά θα πρέπει να εκδώσετε Υπουργική απόφαση με την οποία θα νομιμοποιείτε και τις αποφάσεις των υπηρεσιών σας και την απόφαση του Γ. Γραμματέα σας κ. Δ. Κοντού αλλά πάνω από όλα την αξιοκρατική αντίληψη που πρέπει να εμπεδώσετε στην κοινωνία. Η Πολιτεία με κανένα τρόπο δεν πρέπει να σύρεται από αγκυλώσεις. O κλάδος των γιατρών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, θα αντιδράσει με κάθε τρόπο σε αυτές τις αντιλήψεις έστω και με δυναμικές κινητοποιήσεις πράγμα που θέλουμε να αποφύγουμε. Το δημόσιο συμφέρον όπως είναι στην πραγματικότητα και όχι όπως θέλουν κάποιοι να παρουσιαστεί, επιβάλλει και από την πλευρά μας σωστή αντιμετώπιση προκειμένου να αποφύγουμε παρενέργειες και τώρα και στο μέλλον.
Τέλος, είναι αδιανόητο μια σύγχρονη Πολιτεία, δυο μήνες τώρα, μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης να υπαναχωρεί, να μην υλοποιεί και να ακυρώνει στην πράξη την ίδια την προκήρυξη γινόμενη περίγελος ατολμίας και τυπολατρίας. Το τελικό κόστος αυτών των υπαναχωρήσεων θα είναι τεράστιο για όλους αλλά προπάντων για το κοινωνικό σύνολο.

 

Σας ευχαριστούμε,


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

 


Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
30/05/2019 : 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

Ημερομηνία: 30 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2019
Τόπος διεξαγωγής: AKS Porto Heli Hotel, Αργολίδα
Οργάνωση: Ελληνική Ομάδα Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου
Ιστοσελίδα: www.ifne2019.gr


30/05/2019 : 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου

Ημερομηνία: 30 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2019
Τόπος διεξαγωγής: AKS Porto Heli Hotel, Αργολίδα
Οργάνωση: Ελληνική Ομάδα Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου
Ιστοσελίδα: www.ifne2019.gr

 


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions