Νέα-Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού

Θεσσαλονίκη, 15 Σεπτεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. : 5274/Γ

Προς Υπουργό Υγείας

κ. Αθ. Πλεύρη

Κοινοποίηση:

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Μ. Γκάγκα

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Ιατρικοί Σύλλογοι

Θέμα: Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Δια της παρούσης επιστολής μας, επιθυμούμε να σας θέσουμε τον προβληματισμό μας σχετικά με την πρόβλεψη στο ΦΕΚ 4214/Β/13-9-2021 (αντικατάσταση της υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 55400/2021 ΚΥΑ) για την υποχρεωτική διενέργεια  rapid ή PCR test των συνοδών ασθενών, εντός 48 ωρών πριν την είσοδό τους σε ιδιωτική ή δημόσια δομή υγείας.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ιατρείων –εργαστηρίων. Για το λόγο αυτό ζητούμε την τροποποίησή της σχετικά με την αντιμετώπιση εμβολιασμένων ή μη εμβολιασμένων συνοδών ενηλίκων.  Ειδικά για τους συνοδούς των παιδιών, η διάταξη θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για την εξέταση επειγόντων αλλά και προγραμματισμένων εξετάσεων των παιδιών.

Τέλος θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι όλα τα ιατρεία –εργαστήρια τηρούν με ευλάβεια τους κανόνες που έχουμε θέσει για την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας των ασθενών και του προσωπικού.

Συνημμένα σας υποβάλουμε την από 1/6/2021 απόφαση του ΔΣ του ΙΣΘ για τον τρόπο λειτουργίας των δομών ΠΦΥ.

Με εκτίμηση

   Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η  Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος