Χωρίς κατηγορία

Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα – Κυριακή 14/2/2021

Θεσσαλονίκη, 11 Φεβρουαρίου 2021Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,Με την παρούσα επιστολή λαμβάνουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι ο ΙατρικόςΣύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) διοργανώνει Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα, ηοποία πρόκειται να διεξαχθεί την […]

Περισσότερα

Κωδικοποίηση ΠΔ84/2001

ΦΕΚ Α’70/10.4.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 268 του Ν. […]

Περισσότερα