Νέα-Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΙΣΘ 23/6/2022

Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2022

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της επιστολής μας προς το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τον προσωπικό ιατρό (επισυνάπτεται εδώ) σας ενημερώνουμε, ότι εντός των ημερών αναμένεται έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων από τις οποίες θα προκύπτουν λεπτομέρειες σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ των συναδέλφων Εσωτερικής Παθολογίας και Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής, ως προσωπικοί ιατροί.

Δυνατότητα σύμβασης μπορούν να έχουν όλοι οι ιδιώτες γιατροί που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες, καθώς και οι ήδη συμβεβλημένοι ως οικογενειακοί ιατροί. Επίσης, υπάρχει προφορική διαβεβαίωση ότι θα δοθεί η δυνατότητα και σε όσους συναδέλφους θέλουν να τηρούν τον ιατρικό φάκελο των ασθενών τους ως προσωπικοί ιατροί, χωρίς σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ (ως ιδιώτες), όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Σχετικά με την εφαρμογή έναρξης εγγραφής στον προσωπικό ιατρό, ζητήθηκε αυτή να μην εφαρμοστεί από την 1/7/2022 και να δοθεί παράταση ευλόγου χρόνου, ώστε οι πολίτες να μπορούν να επιλέξουν μεταξύ όλων των ιατρών τον προσωπικό τους ιατρό.

Σε ότι αφορά το θέμα των «αντικινήτρων» που νομοθετήθηκαν για τη μη εγγραφή σε οικογενειακό ιατρό, έχει δοθεί εντολή στο νομικό τμήμα του ΙΣΘ να εξετάσει τη συνταγματικότητα τους.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε με νεότερη επιστολή μας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η  Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος