Νέα-Ανακοινώσεις

Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας κ. Αθ. Πλεύρη – 17/6/2022

Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2022

Αρ. Πρωτ. : 3926/Γ

Προς τον Υπουργό Υγείας

κ. Αθ. Πλεύρη

Κοινοποίηση:

Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας

κ. Μ. Θεμιστοκλέους

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σύμφωνα με τις πρόσφατα εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες ρυθμίζουν την εφαρμογή του συστήματος ΠΦΥ , όπως προβλέπεται και από το νόμο 4931/2022, ορίζεται ως εναρκτήρια ημερομηνία εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό γιατρό  η 1/7/2022. Επίσης  καθορίζονται και «αντικίνητρα» για μη εγγραφή με εφαρμογή αυτών την 1/10/2022.

Όπως όλοι γνωρίζουμε και συνέβαινε και στο παρελθόν, ο αριθμός των ήδη υπηρετούντων γιατρών ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και Εσωτερικής Παθολογίας στα Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ, καθώς και αυτών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ,  δεν επαρκεί ώστε να μπορέσουν να εγγραφούν όλοι οι πολίτες άνω των 16 ετών. Για τον λόγο αυτό περιμένουμε άμεσα και την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων (όπως προβλέπεται και από αρ. 5. παρ. 4 του Ν. 4931/2022) τις ρυθμίσεις που αφορούν τη δυνατότητα εγγραφής πολιτών σε προσωπικούς ιατρούς  που δεν ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες αλλά είναι απλά ιδιώτες πιστοποιημένοι στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ, ώστε οι πολίτες να μπορούν ελεύθερα να επιλέγουν για προσωπικό γιατρό όποιον επιθυμούν χωρίς περιορισμούς. Επίσης αναμένουμε και τον καθορισμό άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό που πάσχει από χρόνιες ασθένειες και παιδιάτρων για τον ανήλικο πληθυσμό .

Εάν οι ρυθμίσεις αυτές δεν δημοσιοποιηθούν άμεσα και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία έναρξης εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό γιατρό, καθώς οι πολίτες δεν θα μπορέσουν να βρουν διαθέσιμους προσωπικούς γιατρούς να εγγραφούν επιλέγοντας ελεύθερα ως προσωπικό ιατρό τον γιατρό που εκείνοι επιθυμούν, θα τεθεί σε αδράνεια η ομαλή εφαρμογή του νόμου για την ΠΦΥ όπως συνέβη και στο παρελθόν.

Τέλος, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, πρέπει να ξεκαθαριστεί με τον πιο εμφατικό τρόπο από τη μεριά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας ότι ο Έλληνας πολίτης θα συνεχίσει να μπορεί να επισκέπτεται όποιον γιατρό επιθυμεί εντός της ΠΦΥ χωρίς να είναι απαραίτητη η παραπομπή του σε αυτόν από προσωπικό ιατρό.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η  Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος