Νέα-Ανακοινώσεις

Υποχρέωση παλιών συνταξιούχων που εργάζονται να προβούν σε σχετική δήλωση μέχρι 31/5/2022

Οι συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν το Μάιο του 2016 εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση, υπάγονται από 01.03.2022 στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020, εφόσον συνεχίζουν να εργάζονται. Σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο, οι συντάξεις καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό 30%, για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα αυτή.

Οι εν λόγω συνταξιούχοι οφείλουν να ενημερώσουν το ταμείο έως τις 31.05.2022 αποστέλλοντας μία υπεύθυνη δήλωση για την περικοπή της σύνταξης κατά 30% αναγράφοντας το είδος της απασχόλησής τους και επισυνάπτοντας ταυτόχρονα το αντίστοιχο δικαιολογητικό (π.χ. εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από την aade.gr στην περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία).

Η αποστολή των ανωτέρω μπορεί να γίνει μέσω email στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος