Νέα-Ανακοινώσεις

ΤΥΠΕΤ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ

ΤΥΠΕΤ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΠΙΣ)

Το επισυναπτόμενο έγγραφο ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.

Δηλαδή ΔΕΝ θα ισχύσει η χρέωση του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή από τον Σεπτέμβρη, για τους ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ.