Νέα-Ανακοινώσεις

Tροποποίηση της ΚΥΑ σχετικά με την υπερτοπική κυκλοφορία

Θεσσαλονίκη, 26 Απριλίου 2021


Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,


Σας αποστέλλουμε εδώ την τροποποίηση της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26044/22.4.2021
κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας
για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021»
Συγκριμένα προβλέπεται υπερτοπική μετακίνηση (εκτός περιφερειακής ενότητας) και για
περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης προς ιδιωτική κλινική. Δυστυχώς όμως
παραμένουν οι περιορισμοί που αφορούν τους φορείς Π.Φ.Υ. και τις Μ.Η.Ν. Ο Ιατρικός
Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει εκφράσει δημόσια την αντίθεσή του σε αυτούς τους
περιορισμούς και έχει αποστείλει αίτημα για νέα τροποποίηση στο Υπουργείο Υγείας η
οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους φορείς Π.Φ.Υ. ( πολυιατρεία, ιατρεία,
διαγνωστικά εργαστήρια) και τις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας.