Νέα-Ανακοινώσεις

Συγκρότηση Επιτροπής της 4ης ΥΠΕ για την εξέταση των αιτημάτων εξαίρεσης από τον εμβολιασμό κατά της covid-19 φυσικών προσώπων άνω των 60 ετών

­

Θεσσαλονίκη, 4 Ιανουαρίου 2022

­
­

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε παρακάτω επιστολή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας με θέμα:

“Συγκρότηση Επιτροπής της 4ης ΥΠΕ για την εξέταση των αιτημάτων εξαίρεσης από τον εμβολιασμό κατά της covid-19 φυσικών προσώπων άνω των 60 ετών”

Διαβιβαστικό απόφασης

Απόφαση – ΑΔΑ 9ΥΟΤΟΡ1Ο-ΓΘΧ

­
­

Με εκτίμηση

­
­
Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος

­