Νέα-Ανακοινώσεις

Στήριξη στις κινητοποιήσεις των εργαστηριακών ιατρών

Θεσσαλονίκη, 22 Νοεμβρίου 2021

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για την κινητοποίηση εργαστηριακών ιατρών μελών του συνδέσμου εργαστηριακών ιατρών ΣΥΝ.ΕΡΓΑΣ.ΙΑ.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε την ανακοίνωση στήριξης του ΙΣΘ και την αφίσα της κινητοποίησης:

Ανακοίνωση στήριξης

Αφίσα

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος