Νέα-Ανακοινώσεις

Σχετικά με εκτέλεση συνταγών σε ιδιωτικά φαρμακεία που αφορούν σε χορήγηση του φαρμακευτικού προϊόντος SAXENDA