Νέα-Ανακοινώσεις

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 23 11528 ΑΘΗΝΑ
Έτος Ιδρύσεως 1975
www.cytology.gr email:


Αθήνα, 28/09/2021
Αρ. πρωτ. 285/2021

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ


Τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας με
ομόφωνο ψήφισμα τους στη Γενική Συνέλευση στις 19
Σεπτεμβρίου 2021 αποφάσισαν τα κάτωθι :


Η χώρα μας διαθέτει ένα αξιόλογο δυναμικό Ιατρών
Κυτταρολόγων με άριστη εκπαίδευση στη διάγνωση για την
Πρόληψη του Καρκίνου Τραχήλου της μήτρας, γεγονός που
αποδεικνύει την μείωση της εμφάνισης και θνησιμότητος της
νόσου στην Ελλάδα, παρά την έλλειψη εθνικά οργανωμένου
προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου. Η Κυτταρολογία είναι η
κατ΄ εξοχήν ειδικότητα Πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης και
παρακολούθησης ογκολογικών ασθενών.


Η αναγκαιότητα της κυτταρολογικής εξέτασης με το Τεστ Παπανικολάου είναι
δεδομένη και η αξία αυτής δεν αμφισβητείται παγκοσμίως , διότι η
αναγνώριση των βλαβών που προκαλούν τα ογκογόνα στελέχη του ιού HPV
είναι το
μοναδικό κριτήριο για τη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Η ανίχνευση και μόνον του ιού HPV με μοριακό έλεγχο, σαν μοναδική
δοκιμασία ελέγχου, θα δημιουργήσει αδικαιολόγητη ανησυχία και σύγχυση
στο γυναικείο πληθυσμό χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Καμία μέθοδος δεν παρέχει την απαραίτητη προστασία και ασφάλεια στη
γυναίκα,
εάν δεν συνυπάρχει με την κυτταρολογική εξέταση κατά
Παπανικολάου. Η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα της διάγνωσης και το
χαμηλό κόστος θα συμβάλουν τα μέγιστα στον καθολικό οργανωμένο
προσυμπτωματικό έλεγχο του γυναικείου πληθυσμού της χώρας, για την
καθιέρωση του οποίου αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός στις εξαγγελίες του
στη ΔΕΘ.

Μετά τιμής
για το Δ.Σ.
Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Νασιουτζίκη Μαρία Μάργαρη Νίκη