Νέα-Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Εθνικού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου με 2 Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων διάρκειας ενός έτους.