Νέα-Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανακαίνιση του ημιορόφου των γραφείων του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

 

Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 2022

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανακαίνιση του ημιορόφου των γραφείων του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν οικονομική προσφορά για το έργο όπως περιγράφεται στην πρόσκληση, έως τις 21/7/2022 σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην οδό Πλατεία Αριστοτέλους 4.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και η χρονική προθεσμία παράδοσης του έργου.