Νέα-Ανακοινώσεις

Προληπτική ιατρική/οδοντιατρική με το Νέο Κινητό Πολυϊατρείο «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» -για τα παιδιά/μαθητές του Δήμου Θεσσαλονίκης από τις 16 έως και τις 22 Μαΐου 2022,