Νέα-Ανακοινώσεις

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκέφαλος και Νους» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκέφαλος και Νους» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα τμήματα Φυσικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα Ινστιτούτα  Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μαθηματικών και Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ),  οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες Εγκεφάλου και Νου, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Δεκτοί γίνονται: Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Χρονοδιάγραμμα:

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 2 Ιουνίου 2024

Προφορική Συνέντευξη: 1-14 Ιουλίου 2024

Προκήρυξη Ακαδημαϊκού έτους 2024-2025:

http://brain-mind.med.uoc.gr/sites/default/files/2024-04/call_B%26M-20240415.pdf

http://brain-mind.med.uoc.gr/sites/default/files/2024-04/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_B%26M-20240415.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα:

http://brain-mind.med.uoc.gr/ 

Γραμματεία Προγράμματος τηλ. 2810 394526

— ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΤΚ 70013, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΤηλ. 2810-394526 e-mail: