Νέα-Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Χειρουργικές Επιστήμες” – Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Χειρουργικές Επιστήμες” – Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Χειρουργικές Επιστήμες”, διάρκειας 2 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).
Το πρόγραμμα καλεί Πτυχιούχους Ιατρικών Σχολών και Ιατρικών Τμημάτων  της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, να υποβάλλουν αίτηση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 από τις 25/4/2024 έως τις 21/6/2024.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://surgical-sciences.med.uoc.gr/

Γραμματεία Προγράμματος τηλ. 2810 394526