Νέα-Ανακοινώσεις

Προκήρυξη ΠΜΣ Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας

Το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2021-22, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας”.

Πρόκειται για το μοναδικό μεταπτυχιακό στην Ελλάδα με ειδικεύσεις στην “Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας” και την “Πρόληψη και Δημόσια Υγεία”. 

Το ΠΜΣ ολοκληρώνεται σε 3 εξάμηνα (δύο εξάμηνα μαθημάτων και ένα τρίτο για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας).

Τα μαθήματα- δια ζώσης και διαδικτυακά- πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένα Σαββατοκύριακα

(1 ΣΚ κάθε 3-4 εβδομάδες) και ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2021.

Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://publichealth-qualitycare.med.auth.gr/