Νέα-Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ “Εργονομία – Επαγγελματική Φυσιολογία και Υγεία της Εργασίας – Ποιότητα ζωής”

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο:

«Εργονομία – Επαγγελματική Φυσιολογία και Υγεία της Εργασίας – Ποιότητα ζωής» “MSc on Ergonomics – Occupational Physiology and Health – Quality of Life

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με τη σύμπραξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ).

Το πρόγραμμα  ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για την ολιστική προαγωγή της υγείας των εργαζομένων και καλύπτει σε ενιαίο πλαίσιο, τόσο τα θέματα εργονομίας και υγείας και ασφάλειας της εργασίας, όσο και θέματα σωματικής και ψυχοκοινωνικής ευεξίας και ανθρώπινων παραγόντων. Στοχεύει στην απόκτηση ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων στα συγκεκριμένα πεδία από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του ατόμου στην εργασία και τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων Ιατρικής, επιστημών Υγείας, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Βιολογίας και Πολυτεχνείου.
Ο αριθμός των θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών καθορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή  του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, με έναρξη τον Μάρτιο του 2022. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 4.500 ευρώ ανά μεταπτυχιακό φοιτητή

Πληροφορίες- προκήρυξη: http://tefaa.gr/index.php/ergonomics
Επικοινωνία: 24310 47025, 24310 47006, 6980078370
E-mail:  

Σας ευχαριστώ

Δρ Παναγιώτης Β. Τσακλής
Καθηγητής
Διευθυντής ΠΜΣ

ΠΜΣ “Εργονομία – Επαγγελματική Φυσιολογία και Υγεία της εργασίας – Ποιότητα Ζωής”
http://tefaa.gr/index.php/ergonomics
Τηλ: 24310 47075 , Κιν: 6980078370
ΣΕΦΑΑΔ – ΤΕΦΑΑ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καρυές, Τρίκαλα, 42 100