Νέα-Ανακοινώσεις

Προκήρυξη εξ’ αποστάσεως ΔΠΜΣ “Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας” – ΔΙΠΑΕ

Αξιότιμοι κύριοι, αξιότιμες κυρίες

Με χαρά σας ανακοινώνω την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 φοίτησης αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως (μαθήματα και εξετάσεις) στο ΔΠΜΣ Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Συνημμένα θα βρείτε τη σχετική προκήρυξη. Κάποια γρήγορα στοιχεία για το πρόγραμμά μας:

Διάρκεια σπουδών: 3 εξάμηνα

Κατευθύνσεις: 

  • Ποιότητα και Αξιολόγηση Προσωπικού και Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
  • Διοίκηση Δημόσιας Υγείας
  • Διοίκηση eΥγείας – eHealth Management

Ημέρες & ώρες διαλέξεων χειμερινού εξαμήνου: 

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2023

29/09, 16.00-22.00, 30/09, 09.00-15.00, 1/10, 09.00-15.00

20/10, 16.00-22.00, 21/10, 09.00-15.00, 22/10, 09.00-15.00

3,10,17,24,31/10, 16.00-22.00

Νοέμβριος 2023

3/11, 16.00-22.00, 4/11, 09.00-15.00, 5/11, 09.00-15.00

24/11, 16.00-22.00, 25/11, 09.00-15.00, 26/11, 09.00-15.00

7,14,21,28/11, 16.00-22.00

Δεκέμβριος 2023

15/12, 16.00-22.00, 16/12, 09.00-15.00, 17/12, 09.00-15.00

5,12/12, 16.00-22.00

Ιανουάριος 2024

12/01, 16.00-22.00, 13/01, 09.00-15.00, 14/01, 09.00-15.00

27/01, 09.00-15.00, 28/01, 09.00-15.00

9,16/1/2024, 16.00-22.00

Απουσίες: Δύο ανα μάθημα

Τρόπος διδασκαλίας: Αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως

Τρόπος ΕξέτασηςΑποκλειστικά εξ’ αποστάσεως μέσω γραπτών εξετάσεων (2-4/2/2024) ή/και κατάθεσης εργασίας

Τέλη φοίτησης: 2500€ σε τρείς δόσεις.

Μαθήματα ή διπλωματική: Εξαρτάται από την επιλογή του φοιτητή/φοιτήτριας, ή δύο μαθήματα στο τρίτο εξάμηνο ή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και διαδικτυακή υποστήριξή της

Απαλλαγή τελών φοίτησης: Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Απαλλαγή από μαθήματα: Σε ήδη κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, υπό προϋποθέσεις.

Ιστοσελίδα προγράμματοςwww.health-master.gr

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 31/5/2023