Νέα-Ανακοινώσεις

Προκήρυξη ΔΠΜΣ Ογκολογία: “Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία” – Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ογκολογία: “Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία” – Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης  σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
Ογκολογία: “Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία”, διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το πρόγραμμα καλεί Πτυχιούχους τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων συναφών Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Πολυτεχνικών Σχολών και ΑΤΕΙ (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημικών Μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, Βιοπλροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων και Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, να υποβάλλουν αίτηση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 από τις 18/4/2022 έως τις 11/7/2022.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, θα βρείτε στην ιστοσελίδα https://oncologymaster.gr/ (ανακοινώσεις)

Γραμματεία Προγράμματος τηλ. 2810 394860, 394526