Νέα-Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων” – Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων” – Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων», διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίων του πανεπιστημιακού ή του πρώην τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ή ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων τίτλων ανώτατων ιδρυμάτων της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα: α) Ιατρικής ή Νοσηλευτικής, β) Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Φαρμακολογίας, καθώς και γ) συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου όπως Φυσικοθεραπείας, Επισκεπτών Υγείας και Μαιευτικής.

Λήξη υποβολής αιτήσεων:  9 Ιουνίου 2023

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και την προκήρυξη, θα βρείτε στην ιστοσελίδα

http://eicca.med.uoc.gr

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ιατρική Σχολή

Πανεπιστήμιο Κρήτης

τηλ. 2810 394868, 2810 392119

— Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών ΣπουδώνΙατρική ΣχολήΠανεπιστήμιο Κρήτης Post Graduate Studies OfficeSchool of MedicineUniversity of Crete