Νέα-Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σας ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής των αιτήσεων για τον νέο 7ο κύκλο σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022  που θα ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο του 2022 (Μάρτιος) του  Τμήματος  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Παρακαλούμε όπως δείτε το κείμενο της ανακοίνωσης εδώ  μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτησή σας. Στο τέλος της ιστοσελίδας με την Ανακοίνωση θα βρείτε δύο αρχεία .doc με την Αίτηση και τη Συστατική Επιστολή.

Σημαντικό: η διάρκεια υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί έως και την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   ή  ταχυδρομικά (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, υπόψη: ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ,  τηλ.: 2310  891-190)  έως τις 10 Ιανουαρίου  2022.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του μεταπτυχιακού μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΜΣ εδώ.

Στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 16.30-21.30μμ και Σάββατο 09.00-17.30μμ  για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, με έναρξη τον Μάρτιο 2022. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Εάν ο/η υποψήφιος/α εργάζεται, τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

========================================================================

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ στη “Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας”

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ανθούσα Τουρλιανίδου 

          

Τηλ.2310891190   Ώρες επικοινωνίας: (Τρίτη,Τετάρτη & Πέμπτη  11:00-14:00)

Site: https://www.uom.gr/mhm