Νέα-Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) τ«Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επικοινωνώ μαζί σας για να σας παρουσιάσω το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων» (ΦΕΚ τ. Β, αρ.φ.5070 – 31/12/2019), και να σας παρακαλέσω να ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας.

Η διάγνωση και πολλές φορές η θεραπεία των επειγουσών αγγειακών παθήσεων  ενδιαφέρουν τις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συναδέλφους όλων των ιατρικών ειδικοτήτων και ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος βασίστηκε σε αυτόν τον προσανατολισμό. Επίσης έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα διαδικτυακής φοίτησης.

Σκοπός του ΠΜΣ  είναι η παροχή θεωρητικών γνώσεων υψηλού επιστημονικού επιπέδου αλλά και πρακτικών κλινικών δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τους αποφοίτους του ικανούς να παρέχουν με επάρκεια τις γνώσεις τους και να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις κλινικές προκλήσεις της διαχείρισης των ασθενών με επείγοντα αγγειακά προβλήματα.

Επιπλέον, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην ακαδημαϊκή κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών του, ώστε αφενός να αποκτήσουν βασικές ερευνητικές και διδακτικές δεξιότητες και αφετέρου, για όσους το επιθυμούν, να αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο για διδακτορική έρευνα και σπουδές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες στον ιστότοπο του μεταπτυχιακού www.msc-ve.med.auth.gr  ή να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία στα τηλέφωνα: +30 6977402432 ή +30

2310999339 ή να στείλουν email στη διεύθυνση ή .

Με εκτίμηση

Γεώργιος Α. Πιτούλιας

Διευθυντής του ΠΜΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΑΠΘ