Νέα-Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων”

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων” – Προκήρυξη Εισαγωγής Πτυχιούχων / Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων”, διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας καθώς και από Τμήματα ή Σχολές με συναφή αντικείμενα.

Διορία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών: 14 Ιουνίου 2024

Την αναλυτική προκήρυξη του Προγράμματος θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα

https://vaccines.med.uoc.gr/