Νέα-Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων – University of Athens MBA»

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το University of Athens MBA

http://www.mba.econ.uoa.gr/

Η Συντονιστική Επιτροπή του National and Kapodistrian University of Athens MBA (NKUA MBA) λαμβάνοντας υπόψη το έντονο ενδιαφέρον των υποψηφίων για την υποβολή των αιτήσεων στο University of Athens MBA καθώς και την ιδιαιτερότητα της περιόδου εξαιτίας της πανδημίας, αποφάσισε την παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων έως και την Κυριακή 18 Ιουλίου 2021.

Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ιστοσελίδα http://www.mba.econ.uoa.gr/aitiseis/aitisi-eggrafis/.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο University of Athens MBA λήγει την 18η Ιουλίου 2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το University of Athens MBA μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του University of Athens MBA:

Ιστοσελίδα University of Athens MBA

http://www.mba.econ.uoa.gr/

Επιπλέον τρόποι επικοινωνίας αποτελούν: