Νέα-Ανακοινώσεις

πρόγραμμα “Διοίκηση Μονάδων Υγείας” από το Πάντειο Πανεπιστήμιο ΚΕΔΙΒΙΜ

Το πρόγραμμα “Διοίκηση Μονάδων Υγείας” υλοποιείται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο ΚΕΔΙΒΙΜ σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education, είναι 450 ωρών και διαρκεί 9 μήνες.

Η επιμόρφωση βασίζεται στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη διοίκηση των σύγχρονων μονάδων υγείας.

Έναρξη τμήματος 5 Οκτώβρη!

Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι επιμορφούμενοι θα γνωρίσουν τις βασικές θεωρητικές έννοιες στο χώρο της διοίκησης στην υγεία, θα μάθουν να εφαρμόζουν ένα συνολικό σχέδιο αξιολόγησης της μονάδας υγείας, να επεξεργάζονται τους κατάλληλους ποσοτικούς δείκτες για την καταγραφή του υγειονομικού έργου, αλλά και του γενικότερου «κλίματος» της μονάδας υγείας, θα αναγνωρίσουν το ρόλο των διευθυντών των μονάδων υγείας (κλινικών), αλλά και των άλλων διοικητικών στελεχών της υγείας, θα αναστοχασθούν σχετικά με τις ευκαιρίες, αλλά και τα προβλήματα που εμφανίζονται στο σύστημα υγείας στην ελληνική επικράτεια.

ΘΕΛΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν δυνάμει εργαζόμενους ή εργαζόμενους / στελέχη Υπηρεσιών Υγείας, α΄ και β΄ βαθμού (ΠΕ, ΤΕ) και συγκεκριμένα σε προϊσταμένους, υποδιευθυντές, διευθυντές & σε όσους απασχολούνται σε διευθύνσεις / τμήματα Προσωπικού Υπηρεσιών Υγείας, ή σε υπαλλήλους/ στελέχη οι οποίοι από θέση ευθύνης εποπτεύουν, συντονίζουν ή είναι υπεύθυνοι ομάδων και έργων σε Υπηρεσίες Υγείας.

Σε άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στον χώρο της διοίκησης μονάδων υγείας.

Σε οικονομολόγους και αποφοίτους διοίκησης επιχειρήσεων που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα διοίκησης μονάδων υγείας.

Απευθύνεται επίσης σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε

στο 210 300 9703 (Δευ-Παρ 10.00-17.00)

ή μέσω mail στο

www.easy-education.gr