Νέα-Ανακοινώσεις

πολυκεντρικές μελέτες με ειδικό αντικείμενο την χειρουργική

Θα ήθελα να κοινοποιήσω στα μέλη του συλλόγου σας μία σειρά από 10 (δέκα) πολυκεντρικές μελέτες με ειδικό αντικείμενο την χειρουργική (παχυσαρκίας, χειρουργική ανώτερου πεπτικού, αποκατάσταση κηλών κτλ).

Οι μελέτες διοργανώνονται από την ομάδα TUGS, στην οποία είμαι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας.

Τα μέλη μπορούν να εγγραφούν στον σύνδεσμο:

https://www.tugsglobal.com/multinational

Όσοι συμμετέχουν θα υπολογιστούν στις δημοσιεύσεις των άρθρων που θα γίνουν μελλοντικά. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου.

Φράντσεσκ Μουλίτα, Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Τηλ. 6982785142

EMAIL: