Νέα-Ανακοινώσεις

ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Νέου Κύκλου Σπουδών  

ΠΜΣ “Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» 

Το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών» (τροποποίηση του τίτλου του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας») της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει το νέο κύκλο σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2025.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας δύο ετών (2023-2025), αντιστοιχεί σε 120 Ects, οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μaster’s degree) και έχει δύο κατευθύνσεις:

 

Α)Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας 

Β)Ιατρική των Καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε υγειονομικούς (γιατρούς και νοσηλευτές), αλλά και σε επιστήμονες άλλων γνωστικών πεδίων (π.χ, ανθρωπιστικές, οικονομικές, πολιτικές επιστήμες, νομική, δημοσιογραφία, θετικές επιστήμες κλπ), που ενδιαφέρονται για ειδικές σπουδές στα αντικείμενα της Διαχείρισης Υγειονομικών Κρίσεων, Ανθρωπιστικής Ιατρικής, Ιατρικής Καταστροφών και Επείγουσας Ιατρικής, της Τροπικής και Ταξιδιωτικής  Ιατρικής, της Επιδημιολογικής Επαγρύπνησης και Υγειονομικής Επιτήρησης και  Προστασίας Ευπαθών και Μετακινούμενων Πληθυσμών.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

ΜΕΣΩ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Αίτηση:     https://forms.gle/25LZS26BWTLNNi4k8

Πληροφορίες: στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://crisis.med.uoa.gr/)

τηλ: 210- 7461451 & 5

Ε-mail: 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

“Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας” 

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

τηλ 210 74 61 451 & 5

Facebook – Twitter – Pinterest