Νέα-Ανακοινώσεις

Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19

Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2021

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ 3959/τ.Β’/27-8-2021, που αφορά στην παρακολούθηση και τρόπους ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, με πεδίο εφαρμογής όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές που έχουν την υποχρέωση ελέγχου συμμόρφωσης της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σύμφωνα με το νόμο 4820/2021.

Επίσης, στο ΦΕΚ αναφέρεται και η διαδικασία καταχώρισης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα των οποίων η παροχή εργασίας δεν γίνεται αποδεκτή λόγω μη συμμόρφωσης προς την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού.

ΦΕΚ 3959/τ.Β’/27-8-2021

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Νίτσας Νικόλαος
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Η  Γεν. Γραμματέας
Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία
Βιοπαθολόγος