Νέα-Ανακοινώσεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -Υποχρεωτική Δήλωση Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια του αποσταλμένου μας e-mail σχετικά με την Υποχρεωτική Δήλωση των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, σας επισυνάπτουμε τα Ατομικά Δελτία Δήλωσης των Σ.Μ.Ν. και τους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς συνδέσμους (links) στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ.  προς διευκόλυνσή  σας.

  1.  eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ-ΣΜΝ_v.2.pdf
  2. eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΔΕΛΤΙΟ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ_v.2.pdf
  3. eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΔΕΛΤΙΟ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΣΥΦΙΛΗ_v.2.pdf
  4. eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΔΕΛΤΙΟ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΧΛΑΜΥΔΙΑ_v.2.pdf