Νέα-Ανακοινώσεις

Ο ΙΣΘ ζητά την άμεση αποπληρωμή δεδουλευμένων απασχόλησης ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ

Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ. : 1288/Γ

Προς Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κ. Ι. Κωτσιόπουλο

Κοινοποίηση:

Υπουργό Υγείας κ. Αθ. Πλεύρη

Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κ. Μ. Γκάγκα

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

Όπως γνωρίζετε, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης απασχολήθηκαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας συνάδελφοι του ιδιωτικού τομέα, είτε εθελοντικά είτε μετά από επιστράτευση.

Πληροφορούμαστε ότι ακόμη αναμένεται η έκδοση ΚΥΑ  η οποία θα ρυθμίζει το θέμα της οικονομικής αποζημίωσης των γιατρών αυτών για τις υπηρεσίες που παρείχαν. Πρέπει να μεριμνήσετε άμεσα για την τακτοποίηση αυτής της εκκρεμότητας, η οποία λειτουργεί αποτρεπτικά για οποιαδήποτε μελλοντική συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον χώρο στην υγείας.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η  Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος