Νέα-Ανακοινώσεις

ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Π.Ι.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,

Επισυνάπτουμε ενημέρωση για τη λειτουργία της πλατφόρμας του Π.Ι.Σ. για χορήγηση ευρωπαϊκών μορίων Σ.Ι.Ε./Σ.Ε.Α. (ECMECs), σε επιστημονικές εκδηλώσεις που διεξάγονται στην Ελλάδα.

Ο σύνδεσμος για την είσοδο στην πλατφόρμα είναι ο ακόλουθος: https://accreditations.pis.gr/home.aspx

Η ημερομηνία υποβολής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 εβδομάδες πριν την έναρξη της επιστημονικής εκδήλωσης.