Νέα-Ανακοινώσεις

Μετάθεση έναρξης ισχύος του ν. 4865/2021 (Α΄238), περί της συνταγογράφησης φαρμάκων στους ανασφάλιστους